Foto av svartspett ved reir med unger

Hakkespett er del av en næringskjede, men er ikke øverst. Hakkespetter spiser granbarkbiller, som spiser grantrær. Hakkespetten kan bli spist av hønsehauk.

En næringskjede er en enkel modell som viser hvem som spiser hva i naturen.

En næringskjede begynner gjerne med en plante. Planten blir spist av et dyr. Så blir dyret spist av et annet dyr. En næringskjede kan for eksempel være slik: gress → sau → menneske.

Fra produsent til konsument

En næringskjede starter med en produsent. Det er gjerne en plante som vokser ved hjelp av energi fra solen (fotosyntese). Planten blir spist av et dyr. Dyret kalles da en konsument.

Dyr som spiser planter er de første konsumentene i næringskjeden. Derfor kalles de primærkonsumenter. Disse blir så spist av et rovdyr. Rovdyr er sekundærkonsumenter. Dersom rovdyret så blir spist av et annet rovdyr, er dette rovdyret en tertiærkonsument.

Et dyr kan være primærkonsument i én næringskjede og sekundærkonsument i en annen.

Et eksempel på en næringskjede med tre konsumenter: gran (produsent) → granbarkbille (primærkonsument) → hakkespett (sekundærkonsument) → hønsehauk (tertiærkonsument).

Når hønsehauken dør, blir den spist av mark, sopp og bakterier. Da går den inn i en nedbryterkjede.

Næringsnett

Næringskjeden er en enkel rekke. I naturen spiser et dyr vanligvis flere typer mat. Planter og dyr blir også spist av mange ulike dyr.

Derfor er en næringskjede en del av et næringsnett. Et næringsnett viser hvordan mange næringskjeder er koplet sammen.

Næringspyramide

En næringspyramide viser hvor mye energi som går fra ett nivå i kjeden til det neste. Av maten dyr spiser blir mesteparten brukt i kroppen, og noe til bæsj. Omtrent en tidel av energien fra ett nivå går videre til neste ledd i næringskjeden.

Hvis en art forsvinner fra næringskjeden

Dersom en art forsvinner fra en næringskjede kan dette påvirke hele økosystemet.

Et eksempel på dette er havoteren utenfor vestkysten i USA. Den lever av kråkeboller. Da det ble færre havotere på grunn av jakt, ble det ekstremt mange kråkeboller. Tareskogen ble dermed nesten utryddet, fordi kråkebollene spiser tare. Andre arter som levde i tareskogen mistet også mat og gjemmesteder.

I dette tilfellet var havoteren en nøkkelart i økosystemet.

Miljøgifter i næringskjeder

Miljøgifter er stoffer som kan være skadelige for helsen til mennesker og dyr, og som finnes i miljøet.

Når små dyr får i seg miljøgifter, lagres det i kroppen. Hvert lille dyr har ikke så mye av de farlige stoffene i seg, men siden store dyr må spise mange små for å klare seg, får de mer og mer av miljøgiftene i kroppen. Miljøgiftene samles derfor opp i de store dyrene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Lene Liebe Delsett
Doktor i virveldyrpaleontologi, Universitetet i Oslo