Fisk med stor åpen munn i havet

Hvalhai er verdens største fisk. Den lever bare i varme hav og spiser plankton.

Foto av hvalhai
Av /iStock.

Fisk er dyr som lever under vann og puster med gjeller. Huden til de fleste fisk er dekket av små, harde skjell, og de er vekselvarme. Fisk lever enten i ferskvann eller saltvann. Det finnes mer enn 30 000 arter i hele verden.

Beskrivelse

Figur som viser hvor de ulike finnene sitter på fiskekroppen
Fisk har én brystfinne og én bukfinne på hver side av kroppen, mens det er én halefinne bak, én gattfinne under og én eller flere ryggfinner på ryggen.
Figur
Av /iStock/modifisert av SNL.

Fisk er veldig forskjellige i størrelse og utseende. Hvalhai er et eksempel på en stor fisk. Krystallkutling er en liten fisk som blir omtrent fem centimeter. Felles for nesten alle er at de har gjeller, skjell på huden og finner.

Fisk puster med gjeller under vann. Gjellene er røde fordi de er fulle av blod. Over gjellene er det plater av bein som beskytter dem. Disse heter gjellelokk.

Nesten alle fisker har finner. Vanligvis har fisk én hver av halefinne, ryggfinne og gattfinne. De fleste har også et par brystfinner og et par bukfinner. Fisk bruker finnene først og fremst til å styre med og til å komme seg framover i vannet.

Fisk er virveldyr. Alle virveldyr har en ryggrad som er bygget opp av ryggvirvler, og en hodeskalle. Mennesker, og mange andre dyr som lever på land, er også virveldyr. Fiskene er vekselvarme. Det vil si at kroppen alltid har samme temperatur som vannet rundt.

Fisk har gode sanser og kan både se, høre og lukte godt under vann. For eksempel kan de lukte forskjell på en venn og en fiende. Ørene er gjemt inne i hodet og synes ikke.

Levevis

Gjennomsiktig fisk med to svarte øyne. Bakgrunnen er sandbunn som er ute av fokus.
Krystallkutling er en liten gjennomsiktig fisk. Den lever i Atlanterhavet fra Spania til Norge. Krystallkutlingen spiser plankton.
Av /Ocean Photo.
Lisens: CC BY 4.0

Fisk som lever i ferskvann kalles ferskvannsfisk, for eksempel gjedde og abbor. Fisk som lever i saltvann kalles saltvannsfisk, for eksempel torsk, makrell og sild.

Noen typer fisk kan leve både i saltvann og i ferskvann, som laks, ørret og ål. Laks og ørret kalles likevel ferskvannsfisk, fordi de legger eggene sine i ferskvann. Ål kalles saltvannsfisk, fordi den legger egg og får unger i havet. I Norge finnes det 285 arter som lever i saltvann og 44 arter som lever i ferskvann.

Noen fisk spiser alger og plankton. Andre spiser mindre fisk. Noen spiser andre sjødyr, som krabber eller kråkeboller. Det finnes til og med fisk som fanger sjøfugler eller dreper store hvaler.

Formering

De fleste fisk legger små egg i vannet. Først legger hunnen eggene. Så slipper hannen sædceller løs i vannet i nærhetene av eggene. Slik blir eggene befruktet. Dette kalles gyting, og ungene kalles yngel. Når yngelen er stor nok, spreller den seg løs fra egget.

Fisken gyter på ulike tider av året. De fleste gyter sent på vinteren eller om våren.

Noen fisk legger ikke egg, men føder levende unger. Da blir hunnens egg befruktet inne i kroppen. Haier og guppy er eksempler på fisk som føder levende unger.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Leif Asbjørn Vøllestad
Professor i biologi, Universitetet i Oslo