Hylle på apotek med mange pakker med medisiner i.
Når folk flest sier medisin, mener de ofte et legemiddel. Legemidler er noe man tar for å bli frisk fra sykdom eller for å hindre sykdom. Man kjøper som regel legemidler på et apotek.
Foto
Av /Shutterstock.

Ordet medisin brukes på tre måter. Det kan bety:

  • Et legemiddel: Noe man tar, for eksempel tabletter, for å bli frisk av sykdom eller for å hindre sykdom
  • Legevitenskap: Læren om den friske og syke kroppen
  • Utdannelsen man må ta for å bli lege. Man kaller det for medisinstudiet

Før ble ordet medisin brukt om de delene av legevitenskapen som handlet om bruk av medisiner. I dag kalles dette for indremedisin i helsevesenet. Ofte blir det bare kalt medisin.

I legevitenskapen skiller man mellom indremedisin og kirurgi. Kirurgi er når leger skjærer og syr i kroppen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Erlend Hem
Professor, Universitetet i Oslo