Utryddet er når dyrene i én bestemt art er døde. Da finnes ikke arten lenger. En art kan være utryddet fra et område eller land, men likevel ha en stor bestand et annet sted.

Utryddet er det samme som utdødd.

Arter som bare har noen få dyr, planter eller sopp igjen, er i fare for å dø ut. Det heter utrydningstruet.

Når veldig mange dyr dør ut på kort tid, kalles det en masseutryddelse.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Lene Liebe Delsett
Doktor i virveldyrpaleontologi, Universitetet i Oslo