Foto
Pattedyr føder levende unger og gir dem melk. Pattedyr har patter eller pupper som melken kommer ut av. Hvor mange patter dyrene har, varierer. Mennesket har to, griser har mellom ti og fjorten. Bildet viser en gris med fire døgn gamle unger som får melk.
Foto
Av /Samfoto.

Pattedyr er en type dyr. Det finnes over 5400 arter pattedyr i verden. Mennesket er ett av dem.

Pattedyr har flere ting til felles:

  • De føder levende unger og gir dem melk.
  • Kroppen regulerer hvor varm eller kald den er selv. Dette kalles å være varmblodig. Dyr som ikke er varmblodige er vekselvarme.
  • På kroppen har de fleste pels som består av hår.

Navnet pattedyr kommer av at de har patter som lager melk til ungene. Patter er det samme som bryster eller pupper. Ungene til pattedyr lever sammen med moren mens de får melk. De bruker lenger tid på å bli voksne og klare seg selv enn dyr som klekkes fra egg.

Typer

Pattedyr er en veldig variert gruppe og kan være:

  • Dyr som går eller hopper på land, for eksempel elg, kenguruer og mennesker
  • Dyr som svømmer i vann, for eksempel hvaler og seler
  • Dyr som flyr i luften, for eksempel flaggermus
  • Dyr som graver ganger under bakken, for eksempel moldvarper og lemen
  • Dyr som klatrer i trær, for eksempel aper og ekorn

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo