Noen svarte klumper med koks som ligger på en gjennomsiktig plate.

Koks var lenge et vanlig fossilt brensel i Norge.

Foto av koks.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0
Et brennende bål med vedkubber.

Ved var det første brenselet mennesker begynte å bruke.

Foto av bål.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Brensel er et materiale som kan gjøres om til energi når det brenner opp, eller ved en annen prosess. Det kan være en kjemisk prosess eller en kjernereaksjon, som fusjon eller fisjon.

For eksempel blir ved, olje og kull brukt som brensel. Radioaktive materialer kan også blir brukt som brensel. Da er det radioaktiv fisjon eller fusjon som utvikler varme.

Det finnes forskjellige typer brensel:

Fossile brensler

Fossilt brensel er brensel som finnes naturlig i jordskorpa. Fossilt brensel er dannet av rester etter planter og dyr som levde for mange millioner år siden.

Eksempler på fossilt brensel er naturgass, olje og kull.

Fornybare brensler

Fornybart brensel kommer fra fornybare energikilder. Den viktigste formen for fornybart brensel er biobrensel. Biobrensel kan være enten fast, flytende eller gass.

Eksempler på fornybare brensler er pellets, flis, trekull, bioetanol, biodiesel og biogass. Ved var det første brenselet mennesker begynte å bruke, og er fortsatt mye brukt i dag.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Knut Hofstad