Foto av snegle uten sneglehus på en bunn av mose med to små sopper.
Næringskjedene i en skog er koblet sammen i næringsnett. Snegler og sopp er blant nedbryterne i skogen.
Snegle og sopp fra en skog i Danmark
Av /Shutterstock.

Et næringsnett viser hvordan mange næringskjeder er koblet til hverandre. Næringskjeder er enkle rekker som viser hvordan noen arter spiser hverandre.

En art blir ikke spist bare av én annen art, men av flere. Insekter kan bli spist av både edderkopper og småfugler. Småfuglene kan bli spist av både større fugler og rev. Reven kan også selv bli spist av store fugler, som kongeørn.

Sammen danner næringskjedene mange rekker på kryss og tvers. Det er dette som er et næringsnett.

Nedbryting i næringsnettet

Næringsnett viser flere rekker av hvem som spiser hva. Når dyrene i næringsnettet dør blir de spist og brutt ned av sopp, mark og bakterier. Da kan stoffene brukes om igjen.

Et insekt kan både bryte ned døde dyr og selv bli spist av for eksempel en fugl.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Lene Liebe Delsett
Doktor i virveldyrpaleontologi, Universitetet i Oslo