Bildet viser en illustrasjon over hvor mange grader planetene heller når de roterer.
Alle planetene roterer. Noen planeter står rett opp og ned mens de roterer, mens noen av dem ligger litt eller mye på siden. Strekene gjennom planetene viser hvilken retning de roterer i.
Illustrasjon
Av /NASA/JPL-Caltech.
Lisens: Public Domain

Poler er de to punktene på overflaten av et himmellegeme som står stille når himmellegemet roterer. Man kan se for seg at himmellegemet roterer rundt en tynn pinne som er stukket gjennom det. Polene er de to stedene der pinnen stikker ut av overflaten. Den ene polen kalles nordpolen og den andre kalles sydpolen.

Polene som et himmellegeme roterer rundt, kalles de geografiske polene.

Magnetiske poler

Illustrasjon
Slik kan man se for seg magnetfeltet rundt Jorda eller en annen planet. Magnetfeltet har to poler: En magnetisk nordpol (N) og en magnetisk sørpol (S).
Illustrasjon
Av .
Lisens: KF

Flere himmellegemer har et magnetisk felt rundt seg. Slike himmellegemer har magnetiske poler i tillegg til de geografiske polene.

Den magnetiske nordpolen til en planet er stedet på overflaten hvor magnetfeltet går inn i planeten. Den magnetiske sydpolen er der hvor magnetfeltet går ut av planeten.

De magnetiske polene er ikke på samme sted som de geografiske polene, men de kan være veldig nærme hverandre. De magnetiske polene kan flytte på seg over tid, mens de geografiske polene holder seg på samme sted.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo