Foto av elgku

Elg er et stort dyr. Andre dyr er så små at man må bruke mikroskop for å se dem, for eksempel midd.

Foto av elgku
Av .

Dyr er levende organismer. Dyr er en svært stor gruppe som kalles dyreriket.

Alle organismer som hører til dyreriket, kalles dyr. Det finnes rundt en million arter av dyr. Det er også funnet flere hundre tusen fossile arter av dyr.

Dyr kan være veldig forskjellige. Svamper, insekter, krepsdyr, fugler og pattedyr er eksempler på dyr.

Mat

Dyr trenger å få mat fra omgivelsene. De kan ikke lage sin egen mat. Dyr kan skaffe seg mat på veldig mange måter. Muslinger filtrerer maten ut av vannet via gjellene sine. Andre dyr, for eksempel slanger og edderkopper, bruker gift til å drepe andre dyr som de spiser. Noen dyr spiser planter. Rovdyr jakter på andre dyr, noen av dem kan samarbeide om jakten.

Bevegelse

tre tumlere under vann
Tumler er en type delfiner. De er en type pattedyr som lever i havet.
Foto
Av /Shutterstock.

De fleste dyr beveger seg. Da bruker de muskler i kroppen for å bevege seg. Dyr kan fly, svømme, hoppe, krype, klatre, løpe eller åle seg fra et sted til et annet.

Noen dyr kan bare bevege seg i noen perioder av livet, resten av tiden sitter de fast, som for eksempel sekkdyr.

Sanser

foto
Stikkelsbærsekkdyr er et dyr som er vanlig langs kysten av Norge. De blir blir en til to centimeter og sitter fast på steiner og alger i fjæra. De føder levende unger og larvene er bare en til to millimeter.

Alle dyr har celler som gir informasjon om omgivelsene rundt dyret. Disse cellene kalles sanseceller. Sansecellene reagerer på lys, kulde og varme, lukt eller berøring. På den måten kan dyret oppfatte om det er kaldt eller varmt, om det kommer andre dyr eller om det er natt eller dag.

De fleste dyr har et nervesystem som sender signalene fra sansecellene videre. Da kan dyret reagere på ulik informasjon samtidig. Mange dyr har også en hjerne, som behandler informasjonen fra sansecellene. Sanseceller kan være samlet i egne organer, som for eksempel øye, øre eller nese.

Kommunikasjon

Dyr kan leve alene eller sammen i flokker. Dyr som lever alene kan møte andre dyr av samme art når de vil pare seg. Da må de kunne kommunisere med hverandre.

Kommunikasjon mellom dyr av samme art kan være lyd, lys-signaler eller bevegelser med kroppen. Den vanligste måten dyr kommuniserer med hverandre er gjennom lukt, for eksempel fra tiss og bæsj.

Inndeling i dyreriket

Dyreriket kan deles inn i mange grupper og undergrupper. Dette kalles taksonomi. Da blir dyr som ligner på hverandre plassert i samme gruppe. Både pattedyr og fugler hører til i den store gruppen virveldyr. Det er dyr som har en hodeskalle og ryggrad. Pattedyrene deles så inn i mange undergrupper, for eksempel flaggermus og hvaler.

De første dyrene

For rundt 800 millioner år siden oppstod de første dyrene. De var veldig enkle. Under den kambriske eksplosjonen, for mellom 540 og 500 millioner år siden, oppstod de første virveldyrene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo