Foto
Tropisk regnskog er en type eviggrønn skog.

Regnskog er skog i områder der det regner mye gjennom hele året. Den vanligste regnskogen er tropisk regnskog, men det finnes også regnskog i Norge.

Typer av regnskog

Det finnes to typer regnskog:

  • Tropisk regnskog som finnes i varmt klima
  • Temperert regnskog som finnes i klima med årstider

Tropisk regnskog

Tropisk regnskog finnes rundt ekvator. Mye regn og høye temperaturer gjør klimaet varmt og vått. Det er varmt året rundt og liten forskjell på årstider. Dermed mister ikke trærne alle bladene samtidig. Regnskogen er derfor grønn hele året.

I tropisk regnskog bor det veldig mange arter. Regnskogen har stort biologisk mangfold. Det vokser mange forskjellige trær og planter der. De tropiske regnskogene er også levested for pattedyr, fugler, amfibier, krypdyr og insekter.

Temperert regnskog

Temperert regnskog finnes i små områder mange steder i verden. Det er lavere temperatur der enn i tropisk regnskog. De har et temperert klima. Det regner ikke like mye der som i en tropisk regnskog, men det fordamper ikke så mye vann heller. Årstidene gjør at trærne mister alle bladene om høsten.

I Norge er det temperert regnskog langs kysten av Trøndelag. Her er regnskogen barskog. Langs kysten fra Stavanger og nordover er det temperert regnskog med løvskog.

Betydning for klimaet

Regnskog er viktig for klimaet. Karbon lagres i trærnes stammer og røtter. Når regnskogene hogges, slippes karbondioksid ut i atmosfæren. Det fører til klimaendringer.

Regnskog påvirker hvor det regner. Vann som fordamper fra skogen blir til skyer og regn. Store regnskoger lager store skyer med regn som blåser av gårde med vinden til andre steder i verden. Hvis regnskogen hogges, kan det føre til tørke og ørken.

Ødeleggelse av regnskog

Regnskog er truet fordi den hogges mange steder. Jorda i tropisk regnskog har lite næring, så regnskogen vil ikke klare å vokse opp igjen av seg selv.

Det bor mange mennesker rundt regnskogene. Skogen hogges for kunne å dyrke mat eller gi beite til husdyr.

Skogen hogges også av bedrifter som vil bruke trærne som tømmer. Noen ganger hogges regnskogen for å lage store gårder kalt plantasjer, til å produsere blant annet kaffe, te, bomull, bananer eller kokosnøtter.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Lars Sandved Dalen
Dr. scient., NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi