Foto
Noen ganger blir det veldig mye planteplankton i havet. Da kan man se dem fra lufta, selv om hvert enkelt plankton er bittelite. Fotografiet er tatt fra en satelitt i verdensrommet. Det viser det blå havet i Østersjøen, med et grønt teppe av planteplankton.

Alger er en type organismer som lever i vann og på fuktige steder, for eksempel i vannkanten.

Det finnes svært mange typer alger, og de kan være veldig ulike. Mange er bittesmå og kan bare sees i mikroskop. Andre er store, og ser ut som planter under vann. Felles for algene er at de har fotosyntese.

Tang som finnes i fjæra er eksempel på alger. Grønske, som er et sleipt grønt belegg som kan vokse på steiner i vannkanten, er også alger.

Typer

Algen er en avlang celle med grønt innhold. Den har en liten svømmehale. Cellekjernen er markert med en stiplet linje.
Noen alger er veldig små, og kan bare ses i mikroskop.
Mikroalger
Av /Shutterstock.

Mange alger er encellede mikroalger, andre er flercellede som tang. Mikroalger flyter ofte med havstrømmene. De kalles ofte for planteplankton. Når det er mye planteplankton i sjøen, kan sjøen endre farge.

Tang og tare som vokser i sjøen, kalles makroalger. De kan deles inn i grønnalger, brunalger og rødalger. Noen eksempler på brunalger er blæretang, grisetang og sukkertare.

Viktig for livet i hav og innsjøer

Algene er nederst i en næringskjede, og de er viktig mat i havet og i innsjøer.

Alger står for omtrent 40 prosent av all fotosyntesen i verden. Under fotosyntesen bruker algene energi fra sollyset til å gjøre karbondioksid og vann om til sukker og oksygen. Sukkeret som algene lager, er grunnlaget for næringen til nesten alt liv i havet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Einar Skarstad Egeland
Nord universitet