elgku

Elg er en stor organisme. Andre organismer er så små at man må bruke mikroskop for å se dem.

elgku
Av .

Organisme er et levende vesen. Ordet brukes om alle slags typer vesener, som mennesker, dyr, planter, sopp og bakterier.

Mikroorganisme er et encellet levende vesen som er så lite at det bare er synlig i mikroskop. Det finnes veldig mange forskjellige mikroorganismer. Bakterier, arker, mange sopper og noen alger er mikroorganismer.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Vik
Førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet