Illustrasjon av vanlige sykdomsgivende bakterier: gule stafylokokker, streptokokker, pneumokokker, e. coli, salmonella, kolera, klebsiella, legionella, kikhoste, difteri, helicobacter, botulisme, stivkrampe, gonoré, syfilis.
Bakterier kan gi ulike sykdommer. Når man ser på bakteriene i mikroskopet ser noen ut som små kuler, andre som staver. De kan være for seg selv, danne par, ligge i kjeder eller i klumper. Noen har små hår som hjelper dem å svømme rundt eller gripe seg fast.

Bakterier er små levende organismer som bare består av én celle. Bakterier finnes overalt på Jorda. Bakterier er så små at det trengs mikroskop for å se dem. Bakterier kan være både bra og dårlige for mennesker.

Beskrivelse

Bakterier består av bare én celle. De kan ha forskjellige former, som avlange staver, runde prikker eller spiraler. Bakterier har én eller flere flageller, som er et slags stivt hår som kan rotere som en propell. Bakterien bruker flagellen til å bevege seg med.

Mange bakterier har tråder på kroppen som de bruker til å feste seg i ting med. Bakterier er mellom 0,2 og 10 mikrometer lange. En mikrometer er 0,001 millimeter.

Levevis

Ulike antibiotikapakker og flasker med forskjellige navn. Noen inneholder tabletter, mens andre inneholder flytende antibiotika.

Hvis man er syk på grunn av en bakterieinfeksjon, kan legen gi antibiotika for å drepe bakteriene. Vanligvis får man bare én type, men ved alvorlig sykdom kan det være nødvendig med flere.

Bakterier kan leve overalt. Noen lever i vann, andre i luft. De kan leve på hud, på planter, i jord, i varmt vann og i is. Forskjellige bakterier kan spise forskjellige ting. De spiser ikke med en munn, men ved å ta opp næring gjennom hele overflaten sin.

Noen bakterier kan gi mennesker sykdommer. Andre bakterier hjelper til med å holde mennesker friske. Bakterier i munnen og tarmen hjelper til med å bryte ned mat som blir spist. På huden er det bakterier som hjelper til med å beskytte mot sykdommer.

Bakteriene man kan bli syk av, finnes mange steder. Man kan beskytte seg ved å vaske hendene og å vaske mat før man spiser den. Da kommer ikke farlige bakterier inn i kroppen. Det går an å lage medisiner mot farlige bakterier. Antibiotika er en slik medisin.

Bakterier i jorda er viktige for å bryte ned døde planter og dyr, sånn at næringsstoffene i plantene og dyrene kan brukes av andre.

Bakterier lever ofte tett sammen. De kan sende signaler til hverandre. Det gjør at bakterier som kan lyse, ikke begynner å lyse før de har blitt mange nok. Det samme gjør bakterier som lager gift. De begynner ikke å lage gift før de er mange nok til at giften gjør skade.

Formering

Bakterier formerer seg ved å dele seg i to. Hver ny bakterie vil så dele seg i to igjen. Bakterier vokser i antall helt til noe i omgivelsene stopper dem. Ofte blir det tomt for mat.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Cecilie Bækkedal Sonnenberg
Sivilingeniør, UiT – Norges arktiske universitet