fisk i nett i sjøen ved siden av en båt

Bildet viser fisk fanget i en fiskenot.

Foto av fiskebåt
Av /Fiskeridirektoratet.

Fiskeri er å fange fisk, bløtdyr og skalldyr i sjøen fra båt. De som fanger fisken, jobber som fiskere. Fiskeri er en av de eldste måtene å tjene til livets opphold på i Norge.

Ulike typer fiskeri

to mennesker henger opp fiskekropper til tørking på stokker
Torsk (skrei) blir hengt opp til tørking i Svolvær, Lofoten. Torsk er en viktig fisk i fiskeri, ikke bare i Norge. Nord-øst i Atlanterhavet er blant verdens viktigste fiskeområder.
Foto av skrei
Av /iStock.

Det finnes ulike typer fiske. Fiske i fjorder og langs kysten er kystfiske. Det kan gjøres med enkle redskaper som teiner, garn, liner, og not. På grunn av kystfiske har mange valgt å bo langs kysten.

Havfiske skjer ute på åpent hav og bruker større og dyrere redskaper som snurpenot og trål. Å fange hval og sel er også en del av fiskeri.

Det er en viktig forskjell mellom å fiske på fritiden og å jobbe som fisker. Fisking som hobby er når man fisker med stang til seg selv, familie eller venner. Fiskeri er når folk jobber for å kunne selge fisk for å tjene penger.

Fiskeri i Norge

I Norge er det bare lov å drive med fiskeri fra godkjente og registrerte båter. Alle norske fiskerier må følge Lov om havressurser. Denne loven passer på at fisking foregår på en trygg, ansvarsfull og bærekraftig måte.

Norge selger mye fisk til andre land, det meste er laks og ørret fra oppdrett. Deretter følger havfiske av torsk, makrell, sild og sei. I 2021 solgte Norge 3,1 millioner tonn fisk og produkter av fisk til utlandet. Dette er nok til 42 millioner måltider hver eneste dag, året rundt.

Fiskeri i verden

Kina er det landet i verden som tar opp mest fisk. På andreplass ligger Peru og på tredjeplass er Indonesia. Området hvor det er mest fiske i verden, er nordvest i Stillehavet. Norge er det landet i Europa som tar opp mest fisk fra havet. Norge er på niendeplass i verden når det gjelder fiskeri.

Fiskeri har økt over hele verden siden 1960-tallet. I 1961 spiste en person i gjennomsnitt 9 kilo fisk i året. I 2017 hadde dette økt til 20 kilo per person. Noen arter av fisk har nesten blitt utryddet på grunn av for mye fiske. I havet langs Norge er fiske strengt regulert i samarbeid med andre land for å ta vare på fiskebestandene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Reidar Almås
Professor emeritus, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet