Faktaboks

EØS-avtalen

Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

Kart
EØS-avtalen er avtale mellom EU, EUs medlemsland og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Kartet viser land som er med i EU i blått og landene i EØS i mørkegrønt. Sveits er vist i lysegrønt fordi de er medlem i EFTA, men ikke er med i EØS-avtalen.
En utendørs plass med steinheller. På hellene er det malt et Europa-kart med Norge og Island i rødt og resten av landene i blått. Over kartet er det malt linjer i lyseblått. Nedenfor kartet står det «EØS-midlene». Foto
EØS-avtalens 25-års-jubileum ble feiret med en utstilling i 2019. Den viste hva EØS-midlene, altså pengene fra avtalen hadde blitt brukt til i Europa.
Fotografi
Av /NTB.

EØS-avtalen er en avtale som gjør at land i Europa som ikke er medlemmer i EU, kan drive handel med landene i EU.

Norge, Island og Liechtenstein er europeiske land, men ikke medlemmer i EU. EØS-avtalen gjelder mellom disse tre landene, EU og alle land som er medlemmer i EU.

EØS er en forkortelse som i hovedsak betyr europeiske land som samarbeider økonomisk med EU.

De fleste landene i Europa er med i den store organisasjonen EU. EU gjør det enkelt for landene som er medlemmer å blant annet kjøpe og selge varer på tvers av landegrensene.

Med EØS-avtalen er handel over landegrensene i Europa like enkelt for Norge, Island og Liechtenstein, som for medlemmene i EU. Til gjengjeld må landene i EØS følge mange av EUs regler for handel.

De fire friheter

Det viktigste ved EØS-avtalen er at Norge, Island og Liechtenstein har det som kalles de fire friheter i EU. Det betyr at fire viktige ting kan bevege seg over grensene i EU og EØS uten grensekontroll:

  • varer
  • tjenester
  • personer
  • penger (kapital)

De fire friheter gjør det mye enklere å drive handel mellom landene, noe som gjør at økonomien i landene kan vokse.

EU-regler

Landene i EØS må følge mange av EU-reglene. Det kan være regler om alt fra hvilke kjemikalier det er lov å bruke i mat, til regler om at leger fra ett EU-land kan få arbeide som lege i andre EU-land.

EU-landene samarbeider om hva reglene skal være. Siden EØS-landene ikke er medlem av EU, er de ikke med på å lage reglene.

Noen sier at EØS-avtalen er lite demokratisk, fordi landene i EØS blir styrt av regler de ikke er med på å lage. Andre mener at det er greit, for eksempel fordi landene fikk velge at fiskeri og landbruk ikke skal være med i avtalen.

Norge og Island har sine egne regler om fiskeri, men lager også hvert år avtaler med EU om hvor mye fisk landene får fiske. Liechtenstein grenser ikke til havet, så de har ingen regler om fiske.

EØS-avtalen

EØS-avtalen startet i 1994. Den gjelder mellom selve EU og alle medlemslandene, Norge, Island og Liechtenstein.

EØS-avtalen er det som heter en folkerettslig avtale. Det betyr at den er en avtale mellom ulike land, ikke mellom personer eller bedrifter.

Gjennom avtalen gir EØS-landene penger i støtte til de fattigste EU-landene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Sten Lundbo
Siviløkonom, tidligere ambassadør