Foto
Kuer av rasen Norsk rødt fe (NRF) ute på beite.
Foto

Landbruk er arbeid som lager varer fra jord og skog, for eksempel mat og tømmer. Landbruket består av jordbruk, skogbruk, hagebruk og gartneri.

Landbruket produserer ikke bare mat. Bæsj fra husdyr kan gjøres om til biogass til busser. Ull fra sau og bomull og silke fra planter som dyrkes, blir til klær. Landbruk finnes i alle land i verden.

Norsk landbruk

En maskin med store hjul med kjetting og en lang arm med en maskin ytterst. Rundt maskinen ligger det tømmer som er blitt kvistet.
Skogbruk er en del av landbruket. Før hugget bøndene tømmer for hånd. Nå gjøres den jobben av maskiner.
Foto av hogstmaskin
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Norsk landbruk deles gjerne i to kategorier: skogbruk og jordbruk. Jordbruk er både dyrking av planter og husdyrhold.

Skogbruk er å tjene penger på å pleie og hugge skog. Skogen har alltid vært viktig for Norges befolkning. Trærne brukes til vedfyring og bygging av hus, gjerder og møbler.

Jordbruk er å dyrke planter i jorda for salg eller mat til dyr. I Norge dyrkes det blant annet ulike typer gress, korn, poteter, grønnsaker, bær og frukt.

Husdyrhold er å ha tamme dyr som gir matvarer som kjøtt, melk og egg. Bonden lever av å selge disse matvarene.

Utvikling i landbruket

Jordbærene dyrkes i smale renner som står på stenger, så det er et stykke opp fra bakken. Thorvald er formet som en bue som kjører over jordbærplantene.

I Norge har forskere utviklet en robot som kan kjøre rundt og plukke jordbær i drivhus. Den heter «Thorvald».

Foto av robot
Av /Saga Robotics.

Fra gammelt av var landbruk for det meste kroppsarbeid. I tillegg var for eksempel hester i bruk som trekkraft. Vannkraft drev kverner for å treske korn. At noen fant opp effektive maskiner drevet av dampmotor eller oljemotor, forandret mye i landbruket.

Fram til 1950-tallet var det vanlig å jobbe for hånd med sag og øks for å hugge trær i skogbruket. Etter hvert kom motorsager drevet av bensin som gjorde arbeidet raskere og lettere. På 1990-tallet kom store hogstmaskiner som hugger, kvister og kapper tømmeret raskt og nøyaktig. I dag gjøres nesten alt skogsarbeid med slike maskiner.

I jordbruk kom det traktorer med redskaper som lettet arbeidet og andre effektive maskiner. For eksempel finnes det en maskin som presser sammen store mengder gress til rundballer som pakkes i plast. Rundballene brukes som dyrefôr. Tidligere ble gresset hengt opp til tørk for hånd. Gress tas også vare på i siloer for foring gjennom vinteren.

Maskiner har også blitt viktige for bønder som driver med husdyr. I gammel tid ble for eksempel kuene melket for hånd. Så ble det funnet opp melkemaskiner som lettet arbeidet. I dag brukes det i tillegg roboter som melker automatisk. Når kuene vil bli melket, går de selv inn i maskinen for å få fôr, samtidig som maskinen melker dem.

For at folk skal få trygg og næringsrik mat, må landbruket følge regler. Mattilsynet passer på at reglene blir fulgt og at maten er trygg å spise.

Landbruk i verden

Omtrent halvparten av den delen av jorda det bor mennesker på, brukes til landbruk. Det meste brukes til husdyr og produksjon av mat til husdyr. En mindre del brukes til å dyrke planter som korn, ris og poteter.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Reidar Almås
Professor emeritus, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet