En stor klump med kull i firkantet form.
Kullprøve fra Kentucky, USA.
Foto av kullkklump.
Lisens: CC BY SA 3.0
Foto av kullstifter.
Kull kan også bli brukt til å tegne med. Kullstifter er biter av trekull.
Foto av kullstifter.
Av .
Lisens: Brukerspesifisert

Kull er rester av planter og dyr som levde for mange millioner år siden. Restene er klemt veldig hardt sammen under havbunnen, slik at de har blitt en bergart.

Kull hentes ut fra gruver, som er tuneller som går langt inn i fjellet eller ned i bakken. Norge har kullgruver på Svalbard.

Kull som energikilde

Kull kan brukes som fossilt brensel. Man kan bruke det som energikilde hjemme, i transport og industri. Kull er en viktig ikke-fornybar energikilde, og står for 30 prosent av verdens forbruk av energi.

Kull blir sett på som den mest forurensende energikilden i dag, spesielt når det gjelder utslipp av karbondioksid, svoveldioksid og nitrogenoksid. Mange land forsøker å bytte fra kullkraftverk til andre måter å produsere elektrisk kraft på.

Trekull, som blant annet brukes til grilling, finnes ikke naturlig. Det blir laget ved å varme opp trebiter.

Til tegning

Kull kan også være noe man tegner med. Det lages av brent tre, og lager svarte streker. Kull blir lett visket bort, og må sprayes med en type lakk hvis det ikke skal bli borte.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Knut Hofstad