Fotografi

Vinnerne av Nobels fredspris får en medalje utformet av kunstneren Gustav Vigeland. De får også et diplom og penger.

Av /Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.
Foto fra plassen utenfor fredsprissenteret i Oslo. På en scene er fredsprisvinnerne, noen barn og noen musikere. Foran scenen er det skoleelever som er publikum.
Redd Barnas fredsprisfest på Nobels Fredssenter 2021. Da fikk Dmitrij Muratov og Maria Ressa prisen for sin jobb for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred.
Foto fra Barnas fredsprisfest 2021
Av /NTB.

Nobels fredspris er en internasjonal pris som kan deles ut årlig av Den Norske Nobelkomité.

Den er en av de fem Nobelprisene som ble startet av den svenske oppfinneren Alfred Nobel. Da han døde bestemte han at alle pengene han eide skulle deles ut til noen som hadde gjort gode ting for verden.

Den eller de som vinner fredsprisen får en medalje, diplom og en stor sum penger, elleve millioner svenske kroner i 2023.

Fredsprisen

Nobel ville at fredsprisen skulle gå til den eller de som hadde gjort best arbeid for fred mellom folk, eller bidratt til mindre militær makt. Den kan også gå til noen som jobber for å spre budskap og kunnskap om fred.

Prisen deles ut hvert år. Hvem som vinner fredsprisen får man vite i oktober. Prisen deles ut under en seremoni i rådhuset i Oslo 10. desember, som er Alfred Nobels dødsdag.

Den Norske Nobelkomité

Nobels fredspris er den eneste av Nobelprisene som deles ut i Norge. De andre fire Nobelprisene deles ut i Sverige. De deles ut for viktige arbeid innen fysikk, kjemi, litteratur og fysiologi eller medisin.

Det er Den Norske Nobelkomité som bestemmer hvem som skal få fredsprisen. Det er Stortinget som velger hvem som skal sitte i komiteen.

Nobels fredssenter

Nobels fredssenter ligger ved Rådhusplassen i Oslo. Der kan man lære om alle vinnerne av fredsprisen. I senteret er det også utstillinger om hvordan man arbeider med å skape fred og løse konflikter.

Redd Barnas fredsprisfest blir holdt i Nobels fredssenter hvert år. Vinnerne av fredsprisen deltar ofte på denne festen før prisen deles ut i Oslo Rådhus.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Sten Lundbo
Siviløkonom, tidligere ambassadør