Kart over Tibet

Tibet er markert med oransje farge.

Av /Store norske leksikon ※.

Tibet er et delvis selvstyrt område som ligger vest i Kina. Tibet var tidligere et eget land, men fra rundt 1950 ble det en del av Kina.

Den største byen og hovedstaden i Tibet er Lhasa. Tibet grenser til India, Nepal, Bhutan, Myanmar og flere kinesiske områder.

Natur og klima

Tibet ligger i gjennomsnitt mer enn 4000 meter over havet. Fjellområdene Himalaya, Karakorum og Kunlun ligger delvis i Tibet.

Verdens høyeste fjell, Mount Everest, ligger på grensen mellom Tibet og Nepal. Det er også elver, innsjøer, isbreer, skog og områder med jordbruk i Tibet.

Det lever mer enn 150 forskjellige pattedyr og over 500 forskjellige fuglearter i Tibet. I skogen er det gaupe, villsvin, hjort og bjørn. I fjellområdene lever murmeldyr, rev, ulv, antilope og snøleopard.

Klimaet i Tibet varierer mye med høyden over havet. I mange fjellområder er det så kaldt at det er snø hele året, mens klimaet er mildere i lavere områder.

Folk og kultur

Størsteparten av befolkningen i Tibet er tibetanere. De siste tiårene har mange kinesere bosatt seg i området. Det bor også over tre millioner tibetanere utenfor Tibet.

Rundt 85 prosent av befolkningen i Tibet bor på landsbygda. De fleste jobber med jordbruk. I høyfjellsområdene bor det lite folk. De fleste i Tibet snakker tibetansk. Buddhisme er den største religionen.

Grunnskolen er gratis i Tibet, og alle barn må gå på skole fra de er 6 til de er 15 år. På skolen lærer barna både tibetansk og kinesisk. Men myndighetene i Kina har blitt kritisert for at barna i Tibet ikke får nok undervisning i morsmålet sitt.

Historie

På 600-tallet ble Tibet samlet til ett rike med Lhasa som hovedstad. Fra 1642 var det dalai lamaene som bestemte i Tibet i flere hundre år. Dalai lama er tittelen til den øverste lederen i tibetansk buddhisme.

I 1912 ble Tibet et selvstendig land. I løpet av de neste tiårene var det flere konflikter mellom Kina og Tibet.

På 1950-tallet tok Kina makten i Tibet, og siden har Det kinesiske kommunistpartiet styrt i området.

Den 14. dalai lama (som egentlig heter Tenzin Gyatso) flyktet til India i 1959. Der har han fortsatt å kjempe for det tibetanske folket. I 1989 fikk Tenzin Gyatso Nobels fredspris.

Tibet i dag

De siste tiårene har Tibet fått et bedre helsevesen og mange har fått høyere inntekt. De som kjemper for et selvstendig Tibet, mener at tibetanerne blir diskriminert av kinesere i landet.

Les mer i Lille norske leksikon