Foto av person i rullestol som sitter foran en trapp.
Det er forbudt å diskriminere noen på grunn av funksjonsnedsettelse. Bygninger og steder som er for alle, skal være bygget sånn at alle faktisk kan komme seg dit. Det kalles universell utforming.
iStockphoto.

Diskriminering er å behandle noen mennesker dårligere enn andre på grunn av kjønn, religion, hudfarge, hvor de kommer fra eller at de har en funksjonsnedsettelse.

Både personer og grupper kan oppleve diskriminering, det heter å bli diskriminert.

Eksempler på diskriminering

Foto
Hvis man søker på en jobb, og ikke får den fordi man er gravid, er det diskriminering
Gravid kvinne sitter ved skrivebord med laptop
Av /Shutterstock.

Et eksempel på diskriminering er hvis en person ikke får leie en leilighet på grunn av hudfargen sin. Et annet eksempel er hvis en kvinne ikke får en jobb hun har søkt på fordi hun er gravid.

Det kan også være diskriminering selv om det virker som noe er likt for alle. Det kan for eksempel være hvis en skole sier at ingen elever får ha noe på hodet i timen. Regelen er lik for alle, men vil være diskriminerende for jenter som bruker hijab.

Lover om diskriminering

I den norske Grunnloven og flere andre lover, står det at ingen mennesker skal diskrimineres.

Norge er med i flere internasjonale avtaler som sier at staten må passe på at ingen blir diskriminert.

Lovene skal beskytte folk mot diskriminering på grunn av blant annet:

I noen tilfeller kan det være lov å forskjellsbehandle. Da må man ha veldig gode grunner for å gjøre det. En god grunn er for eksempel sikkerheten til passasjerer på fly. Det kan være lov å kreve at piloter må ha perfekt syn, selv om det gjør at personer med synshemming ikke kan jobbe som piloter. Et annet eksempel er å kreve at en lærer i språket norsk er god i norsk.

Arbeid mot diskriminering

I Norge er det et eget ombud som jobber mot diskriminering. Hen kalles Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet kan gi råd til folk som har blitt diskriminert eller urettferdig behandlet. Ombudet skal også ta opp problemer i samfunnet med politikere.

Diskriminering handler ikke bare om negative ting som skjer én gang. Ofte skjer diskriminering på grunn av fordommer eller kulturen i samfunnet.

Hvis man opplever å bli diskriminert, kan man klage til Diskrimineringsnemnda.

Hvis folk jobber for et samfunn der alle får være med, kan det bli mindre diskriminering. Dette gjelder både på skoler, på jobben og der folk møtes på fritiden.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anniken Sørlie
OsloMet – storbyuniversitetet