Fotografi av en stor Buddha-statue
Buddha-statue i et buddhistisk tempel på Sri Lanka.
Foto buddhisttempel i Colombo, Sri Lanka.
Lisens: CC BY SA 3.0

Buddhisme er en religion som ble til nord i India omtrent 400 år fvt. Religionen ble til ut fra læren til Buddha.

Buddhismen har omtrent 500 millioner tilhengere som blir kalt buddhister.

De fleste buddhister lever sør i Asia. Det bor også mange buddhister i Himalaya, Tibet og Mongolia.

Det finnes omtrent 40 000 buddhister i Norge.

Buddha

Folk med fargerike klær og fargerike masker. Den nærmeste personen har en gul maske som har åpen munn med skarpe tenner, og en rekke hodeskaller på toppen.

Buddhistiske munker i Tibet under en buddhistisk feiring.

Foto av feiring.
Av /Shutterstock.

Buddha betyr «en som har våknet». Buddha var ikke en gud, men en lærer for både guder og mennesker. Han var en historisk person som grunnla hele buddhismen.

Lære

Fotografi av munker som kneler på et gulv. Munkene har svarte klær og glattbarberte hoder. De kneler i to rekker.
Buddhistiske munker i Japan.
Foto av munker i Koyoto.
Av /Shutterstock.

Buddhas lære kalles dharma. Dharma handler om at menneskene må forbedre oppførselen sin, og måten de tenker på. Alle mennesker har selv ansvar for hva som skjer, både i dette livet og i de neste livene.

Buddhas lære handler om «De fire edle sannhetene». De sier at alt i verden handler om lidelse, men man kan bli fri fra lidelsen ved å nå opplysning og følge Buddhas lære.

Buddhistene tror på gjenfødelse. Gjenfødelse er at man blir født på nytt etter at man dør. Døden er en overgang til et nytt liv. I buddhismen tror man at menneskene blir født på nytt om og om igjen, helt til de når nirvana.

Buddhistene har ingen trosbekjennelse, men alle som sier at de «tar tilflukt i de tre juvelene» kan regnes som en buddhist. «De tre juvelene» er:

  • Buddha
  • læren, dharma
  • fellesskapet av munker og nonner, sangha. Sangha kan også bety fellesskapet av alle buddhister i verden.

Nirvana

Målet i buddhismen er å oppnå nirvana. Nirvana er ikke et sted, men en tilstand man kommer i. Den som oppnår nirvana er fri for lidelse. Da kan man også velge å ikke bli født på nytt.

Karma

Karma er en viktig del av buddhismen. Karma handler om at alt menneskene gjør betyr noe for hvordan de selv får det. Behandler man andre bra eller dårlig, får man det samme igjen senere. Det kan enten skje i dette livet eller i et senere liv.

Den åttedelte veien

Den åttedelte veien er leveregler buddhister skal følge for å nå nirvana. Eksempler på viktige leveregler er:

  • tro på Buddhas lære
  • øve seg på å se virkeligheten slik den er
  • ikke lyve eller sladre
  • ikke drepe, stjele eller bruke vold
  • meditasjon

Religiøst liv

Ritualer er svært viktig i buddhismen. Det vanligste ritualet i buddhismen er høytlesning av hellige ord. Den viktigste høytiden er Vesak, som feires til minne om Buddhas fødsel, oppvåkning og død.

Mennesker går til klostre og templer for å meditere og tenke på Buddhas lære. Man viser respekt for statuer av Buddha og andre opplyste vesener, og av og til ber man til dem.

Munker og nonner som lever i klostre har strenge leveregler som er samlet i skriftene vinaya. De er forbilder for andre buddhister. De leder seremonier og sprer Buddhas lære til folket.

Buddhismen har ingen øverste leder.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Margrethe Løøv
Førsteamanuensis i religionsvitenskap, NLA Høgskolen