Foto av hjort
Voksen kolle med sommerpels
Foto av hjort
Av .

Hjort er et vanlig pattedyr som lever i hele Sør-Norge opp til Saltfjellet. Hjorten finnes i de fleste land i Europa. Noen unntak er Finland, Island og Albania.

Hannhjorten kalles bukk og får gevir. Hunnhjorten kalles kolle eller hind og får ikke gevir.

Beskrivelse

Foto av hjort

Voksen bukk med gevir.

Tegning av hjortespor
Føttene til hjorten heter klover. Sporene til hjorten viser to veldig lange tær. Klovene til hjorten er 6-9 cm.
Tegning av hjortespor
Av /NINA / Artsdatabanken.
Lisens: CC BY 4.0

Pelsen til hjorten er rødbrun, unntatt et hvitt felt på rompa og baksiden av lårene. Pelsen blir tykkere og gråere om vinteren. Kollene er cirka 110 cm høye og veier omtrent 160 kilo, bukkene er cirka 130 cm høye og veier omtrent 250 kilo.

Bukkene får gevir som vokser ut i løpet av sommeren og faller av i januar–mars året etter. Geviret blir større jo eldre bukken er, men kan ikke brukes til å bestemme alderen på en bukk.

Levevis

Verdenskart med utbredelse av hjort

Hjorten finnes i de fleste land i Europa. Området er merket rødt på kartet.

Verdenskart med utbredelse av hjort

Hjorten spiser mange forskjellige planter: gress, urter, lyng, blader og skudd fra løvtrær. Om vinteren spiser den lyng, knopper og kvister fra rogn og selje. Hvis det er veldig lite mat, spiser hjorten også skudd og kvister fra einer, gran og furu.

Det kan være mye konkurranse om maten i områder med mye hjort. Dermed kan hjorten bli ganske tynn utpå våren på grunn av for lite mat.

Kollene lever ofte sammen i små grupper med kalver fra samme år og året før. Det kan bo flere slike grupper innenfor samme område. Bukkene lever stort sett alene og samles bare under paringstiden.

Formering

Paringstiden foregår i midten av oktober. Bukkene samler seg i et område med mange koller og konkurrerer om hvem som skal få pare seg. Kollene føder én kalv i juni året etter.

Kalvene er avhengig av moren den første måneden og ligger ofte gjemt mens moren er ute og spiser. Når den blir eldre, følger den etter moren. Kalven slutter å drikke melk fra moren i oktober.

Hjortejakt

I Norge er jakt på hjort vanlig i de områdene den finnes. Jakten varer fra 1. september til 23. desember. Jakt er tillatt i alle kommuner som har hjort og hver kommune bestemmer hvor mange dyr som kan skytes.

Hjortejakten kan være en sosial aktivitet og ofte er det med mange flere med enn bare jegere. De går gjennom terrenget for å lede hjorten mot jegerne. Jegerne må ha kurs og skyteprøve før de får lov til å jakte på hjort.

I tillegg til å jakte på hjort så teller også jaktlagene hjort som ikke skytes, og de registrerer spor etter rovdyr.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo