Faktaboks

helsevesenet

helsetjeneste

Foto av gravid kvinne som får ultralyd på et sykehus
Helsevesenet skal passe på mennesker gjennom hele livet: Fra de blir født til de dør. De skal ta vare på syke, så de blir friske igjen. De skal også passe på at folk unngår å bli syke, for eksempel ved å gi vaksiner. På bildet følger en lege med på et barn mens det ligger i magen, og sjekker at alt er i orden.
Foto av gravid kvinne som får ultralyd på et sykehus
Av /NTB.

Helsevesenet er alle tjenester, institusjoner og lover som sikrer at folk får hjelp med helsa. Tjenester kan for eksempel være time hos lege eller pleie hjemme. Institusjoner kan være sykehus eller sykehjem. Informasjon om god helse og forebygging av sykdommer er også en del av helsevesenet. Helsevesenet kalles også helsetjenesten.

Organisering

I Norge har alle rett til hjelp hvis de er syke, uansett hvem de er, hvor de bor eller hva de tjener. Her blir helsevesenet organisert av staten og kommunen. Den som er syk (pasienten), betaler bare litt for behandlingen. Det kalles egenandel.

I mange andre land må pasientene betale for hele eller deler av behandlingen selv. I andre land må man kjøpe forsikring som betaler for helsetjenester.

Fastlegen

Alle i Norge skal ha en fastlege som de går til hver gang de trenger lege. Fastlegen kan hjelpe med det meste av fysiske og psykiske plager. Hvis pasienten trenger mer hjelp, kan fastlegen sende hen videre til en spesialist eller et sykehus.

Barn under 16 år har rett til å gå til fastlegen gratis. Etter det må pasienten betale en egenandel selv.

Plutselig sykdom

Foto av en ambulansebil som er parkert utenfor et akuttmottak.
Alle som blir plutselig eller alvorlig syke, kan ringe nødnummeret 113. Den som svarer i nødtelefonen kan bestille en ambulanse. Ambulansen kjører pasienten til et sykehus eller til legevakta.
Foto av en ambulansebil som er parkert utenfor et akuttmottak.
Av /Shutterstock.

De fleste fastleger stenger tidlig og holder stengt i helgen. Hvis det likevel er behov for rask hjelp, finnes legevakten. Der tar de imot skader som haster, for eksempel brukne bein eller ulike sår. Livstruende skader eller sykdommer blir behandlet raskt, mens man ofte må vente lenge dersom man har mindre alvorlige skader eller sykdom.

Alle som blir plutselig eller alvorlig syke, kan ringe nødnummeret 113. Det er gratis. De som svarer på nødnummeret kan gi råd over telefon. Hvis det haster, kan de sende en ambulanse, eller av og til et helikopter, for å hente pasienten.

Tannlege

Tannlege er ikke gratis for voksne i Norge. Tannleger er ofte drevet privat. Barn får gratis behandling hos offentlige tannleger. Unge voksne fra 19 til 26 år har rett på billigere tannpleie.

Organisering

Stortinget bestemmer over helsepolitikken. De bestemmer også hvor mye penger ulike deler av helsevesenet skal få og kan bruke i statsbudsjettet. Ansvaret for å drive de ulike tjenestene er fordelt mellom kommunen og staten.

Kommunen har ansvar for de helsetjenestene som folk møter på først, og hjelp som folk får hjemme. Det kalles primærhelsetjenesten. Primærhelsetjenesten består av:

Staten har ansvar for helsetjenester som krever en spesialist. Det kalles spesialisthelsetjenesten og består av:

I tillegg finnes det private firmaer som gir helsehjelp. Det må pasienten betale for selv.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Geir Sverre Braut
Professor, Høgskulen på Vestlandet