Myndighetene er de ulike delene av staten som har makt til å bestemme over folk som bor i landet. Myndighet betyr det samme som makt.

Staten i Norge og de som er ansatt der, har ansvar for de forskjellige delene som kalles myndighetene. Det er regjeringen og Stortinget som bestemmer hva myndighetene kan og skal gjøre. NAV er eksempel på en del av myndighetene. Andre deler er for eksempel kommuner, departementer og direktorater.

Ifølge maktfordelingsprinsippet bør makten til myndighetene være delt i tre uavhengige deler. De tre delene kalles den lovgivende makt (nasjonalforsamlingen), den utøvende makt (regjeringen) og den dømmende makt (domstolene). Dette gjør man for å unngå at én av delene får for mye makt.

I rettssaker blir myndighetene kalt påtalemyndigheten. Det er fordi de kan anklage på vegne av den norske staten.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge