Ulver er i slekt med hunder. Kroppen er høy og slank, og den har stort hode. Pelsen har flere farger.

/※.

Ulv er et rovdyr som finnes over store deler av den nordlige halvdelen av Jorda. Den lever sørøst i Norge og midt i Sverige.

Ulven lever i grupper, og jakter ofte på dyr som er større enn den selv. Den regnes som kritisk truet i Norge fordi det lever så få ulver her.

Beskrivelse

Foto av ulv som uler
Ulver lever i flokk og beskytter området de lever i. Når det kommer fremmede inn i området, kan ulven ule for å si fra til de andre i flokken.
Foto av ulv som uler
Av /NTB.
Tegning av ulvespor.
Ulven har poter med fire tær og tydelige klør. Når man finner spor etter ulv, kan man se både poten, tærne og klørne. Potene måler omtrent 10 cm.
Tegning av ulvespor.
Av /NINA / Artsdatabanken.
Lisens: CC BY SA 4.0

Ulvens pels kan variere mye i farge. Det mest vanlige er en gråbrun farge. Ulven er slank og har ganske lange bein. Hodet er ganske stort og kraftig. Halen er rett og henger oftest rett ned. Hunnene kalles tispe og ungene kalles valp. Tispene veier omtrent 40 kilo, mens hannene er omtrent 10 kilo tyngre. Ulver lever vanligvis til de er 12 år gamle.

Levevis

Foto av valper
Ulver får vanligvis fire til seks valper i hvert kull. Valpene slutter å få melk fra moren sin når de er omtrent tre måneder gamle. Når de er ett år gamle, forlater valpene flokken for å finne seg en partner.
Foto av valper
Av /NTB.

Ulven fanger og spiser store byttedyr som elg, rådyr, hjort og villsvin. Den kan også spise hare og fugler, og husdyr som sau og rein. En voksen ulv trenger litt over tre kilo kjøtt per dag.

Ulven er et flokkdyr som lever sammen i en gruppe. Hver gruppe ledes av et par foreldre som lever sammen hele livet. Resten av gruppa består av unger fra flere kull. Det er vanlig med tre til ti ulver i hver gruppe.

Hver gruppe har et revir som de passer godt på. De merker området med tiss og bæsj.

Formering

Verdenskart med utbredelse av ulv
Ulven finnes over store deler av den nordlige delen av jorda. Området er merket rødt på kartet.
Verdenskart med utbredelse av ulv

Ulver parer seg i februar og mars og valpene fødes to måneder senere. De får vanligvis fire til seks valper. Valpene slutter å få melk fra moren sin når de er omtrent tre måneder gamle.

Valpene forlater vanligvis flokken når de er ett år gamle. Da går de ut av gruppa for å finne seg en partner og et nytt sted for å lage et revir. Hvor lenge de er alene, avhenger av hvor fort de finner en partner eller et ledig område.

Truet art

Ulven var utryddet i Norge frem til cirka 1960. Senere kom noen nye ulver over grensen fra Finland og Russland og slo seg ned i Norge. I 1973 ble det bestemt at det ikke skal være lov å drepe ulven, den ble fredet.

Det har vært mange konflikter på grunn av ulven siden den ble fredet. Noen mener at den har rett til å være her. Andre mener at den må utryddes igjen. Det blir særlig konflikter når ulven dreper sau og tamrein.

Stortinget har bestemt at det bare skal finnes ulver i noen bestemte områder. Hvis ulvene vandrer ut av områdene, kan staten gi jegere lov til å skyte dem.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Kjetil Lysne Voje
Ph.d., Universitetet i Oslo