Interneringsleir er et sted hvor mennesker blir holdt innesperret uten å være dømt for noe. Det er myndighetene i et land som bygger og driver interneringsleirer.

Gjennom historien har interneringsleire blant annet blitt brukt for å stoppe smitte av sykdommer, og i krig.

Når man sender noen til interneringsleir, kalles det å internere dem. I internasjonale væpnede konflikter kan krigsfanger bli internert. Hvis det er veldig viktig for sikkerheten, kan man også internere sivile. Krigsfanger kan holdes internert så lenge den væpnede konflikten varer, men sivile må slippes fri med en gang de ikke er en trussel for sikkerheten.

Regler

De som er fanget i interneringsleir skal behandles humant, uansett hvilken religion, nasjon, folkegruppe eller kjønn de tilhører. Det er forbudt å bruke fysisk eller psykisk tvang eller skade de internerte.

Interneringsleire i dag

I Norge har deler av en gammel militærleir på Trandum i Akershus blitt gjort om til interneringsleir. Leiren er for asylsøkere som har fått avslag på søknaden sin, og skal sendes raskt ut av landet. En stund het det Trandum interneringsleir, men nå blir det kalt Politiets utlendingsinternat på Trandum. Bygningen har høye piggtrådgjerder, og politi og vektere som holder vakt. Forholdene i interneringsleiren har blitt kritisert flere ganger, blant annet av FNs tortur-komité.

Myndighetene i Kina får kritikk fra mange andre land fordi de har interneringsleire for uigurer. Uigurene er en stor folkegruppe som bor nordvest i Kina.

Historie

Under andre verdenskrig hadde nazistene mange interneringsleire, blant annet i Norge. Mange av disse var konsentrasjonsleire. Noen av leirene var for politiske motstandere og krigsfanger. Også jøder, romer, homofile og folk med funksjonsnedsettelser ble sendt til konsentrasjonsleire.

Nazistene bygget leire både i Tyskland og i Polen som var okkupert av tyskerne. I noen av leirene ble fangene tvunget til å jobbe, og noen leire var laget for å ta livet av folk. Disse blir kalt utryddelsesleire. Nazistene brukte blant annet giftig gass for å drepe mange fanger om gangen. Den best kjente utryddelsesleiren fra andre verdenskrig er Auschwitz.

Japan kjempet på Tysklands side under andre verdenskrig. Mange japanere som bodde i USA ble internert fordi landet de kom fra var fiende med USA. Myndighetene tok fra dem hjem, arbeidsplasser, identitet og rettigheter, og sendte dem til interneringsleire. Mange år senere, i 1976, sa USAs president Gerald Ford at interneringen av japansk-amerikanere var en stor nasjonal feil. I 1988 sa myndighetene unnskyld for denne interneringen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eirik Brazier
Førsteamanuensis i historie, Universitetet i Sørøst-Norge