Sivil brukes oftest om noe som ikke er militært.

Når det er krig er skillet mellom sivil og militær viktig. Sivil brukes om vanlige folk som ikke er med og kriger, og om bygninger og anlegg som ikke blir brukt av militæret. Militær brukes om militære styrker, med soldater, våpen og annet utstyr, som er med i krigen. Ifølge reglene for krig er det ikke lov for militære å angripe det sivile.

Sivil brukes også om klær. Da mener man det motsatte av en uniform. Når for eksempel en som er soldat eller politi ikke har på seg uniformen sin, kan man si at hen har på seg sivile klær eller er i sivil. En soldat kan ikke gjøre militære oppgaver når hen har på sivile klær.

Noen ganger brukes sivil om politi som er på jobb, men som ikke viser det med uniform eller andre synlige merker. Man sier da at de er i sivil.

En sivil rettssak er en rettssak som ikke handler om at noen skal få straff.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Leraand