Internasjonal er noe som gjelder for flere nasjoner eller stater.

Internasjonalt samarbeid betyr at flere nasjoner eller stater jobber sammen. For eksempel kan de jobbe sammen for å løse problemer med organisert kriminalitet.

En internasjonal organisasjon er en forening eller forbund hvor flere nasjoner eller stater er medlem. NATO og FN er eksempler på dette. Organisasjoner kan også være internasjonale fordi de arbeider i flere land, for eksempel Røde Kors.

Ordet internasjonal brukes som det motsatte av ordet nasjonal.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Sten Lundbo
Siviløkonom, tidligere ambassadør