Foto

Samenes nasjonaldag 6. februar er offisiell flaggdag i Norge. Foran Stortinget i Oslo heiser man sameflagget.

Sameflagg foran Stortinget i Oslo
NTB.

En nasjon er folk som synes de hører sammen, ofte på grunn av felles historie, språk og kultur. Ordet brukes også om land og stater, og de som bor der.

Ordene stat, land og nasjon brukes om hverandre. Noen ganger betyr de det samme, men ikke alltid. Man bruker ganske ofte ordene land og nasjon om en stat, men ikke alle nasjoner eller land regnes som stater.

Nasjonalstater og nasjonalisme

En nasjonalstat er en stat som i hovedsak har folk fra én nasjon. Island, Tyskland og Italia regnes ofte som eksempler på nasjonalstater.

På 1800-tallet var det mange som mente at det var viktig at hver nasjon hadde sin egen stat. De mente at folk som hørte til samme nasjon ville ha det bedre dersom de hadde sitt eget land, og kunne bestemme selv.

Samtidig som det ble laget nye stater var det mange som ble veldig opptatt av det som var spesielt for en nasjon. I Norge ble mange mennesker interessert i folkemusikk, norske folkeeventyr, norsk språk og typisk norske klær, kalt folkedrakter. Å være veldig opptatt av det som er spesielt for sin nasjon kalles nasjonalisme.

På 1800- og 1900-tallet ble det mange nye stater i verden. Mange av disse statene var nasjonalstater. På begynnelsen av 1800-tallet var det for eksempel mange små stater i det som i dag er Italia, men de fleste snakket italiensk og hadde ganske lik kultur. Midt på 1800-tallet ble disse små statene samlet til det som i dag er Italia. Italia er regnet som en nasjonalstat, en stat for den italienske nasjonen.

Nasjoner uten stater

Ordet nasjon brukes også om grupper av folk som syns de hører sammen, selv om de ikke styrer sin egen stat. De deler kultur, historie og språk, og bor ofte i samme område. Derfor er de en nasjon.

Samer, som bor i flere forskjellige land, regnes som én nasjon. Samenes nasjonaldag feires 6. februar. Norge har altså ikke bare én nasjon.

I tillegg lever flere nasjonale minoriteter i Norge. Dette er grupper som har bodd og levd lenge i landet. Norges nasjonale minoriteter er kvener, jøder, skogfinner, romer og romanifolk (tatere).

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge