Logo

Merket for det som heter Politi- og lensmannsetaten i Norge er det norske riksvåpenet med en øks på hver side og en bakgrunn av kors.

Politiets våpenskjold
Av .

Politi er den delen av staten som skal passe på at det er trygt og sikkert i et land.

Politiet passer på at lover og regler blir fulgt. Politiet skal også etterforske og forfølge kriminalitet. Kriminalitet betyr handlinger som er forbudt etter loven, og som kan straffes med fengsel eller annen straff.

Politiet kan bruke makt og våpen hvis det er nødvendig for å forfølge kriminalitet og hindre at det oppstår fare for noen. Det er strenge regler for når politiet kan gjøre dette.

Politiets nødnummer i Norge er 112. Hvis man ikke er i nød, kan man ringe politiet på 02800.

Politiet i Norge

To politikvinner på hver sin hest, og to politimenn utenfor en politibil

Politi som bruker hest i stedet for bil kalles ridende politi.

Foto fra gate i Oslo
Av /NTB.

Politiet i Norge er delt opp i 12 ulike områder. Hvert område blir ledet av en politimester, og kalles politidistrikter. Politidistriktene ledes fra et kontor med mange ansatte, som heter Politidirektoratet. Det ligger i Oslo.

Det jobber nesten 20 000 personer i politiet i Norge. Litt over halvparten av dem er utdannet politi. For å bli politi, må man ta en egen utdanning på Politihøgskolen.

Resten av de som jobber der har forskjellige yrker, for eksempel jobber det mange jurister i politiet. En jurist er en som har studert lover og regler på et universitet.

Politiets oppgaver

Norge har en egen lov hvor det står hva som er politiets oppgaver. Den kalles politiloven. Oppgavene er blant annet:

  • beskytte folk og det folk eier
  • passe på at det er orden og fred i landet
  • jobbe for at folk ikke skal gjøre straffbare handlinger
  • etterforske og forfølge kriminalitet
  • føre straffesaker for domstolene, det vil si at en dommer i en domstol bestemmer hvilken straff som skal gis for en kriminell handling

Politiet har også mange andre oppgaver. De har for eksempel ansvar for kontroll i trafikken, og for å registrere asylsøkere som kommer til landet. Noen av politiets oppgaver kan også gjøres av andre. For eksempel kan soldatene som vokter grensen mot Russland og Kystvakten som passer på fiskeriene forfølge kriminalitet.

Spesielle grupper i politiet

Tre forskjellige politibåter ved en brygge. Til venstre en høy mur. I bakgrunnen et stort cruiseskip.
Politibåtene til Oslo politidistrikt ligger ved Akershuskaia i Oslo.
Foto fra Akershuskaia i Oslo
Av /NTB.

I politiet er det mange forskjellige grupper som jobber med spesielle saker. De tilhører ikke et politidistrikt. En av disse gruppene er Kripos. Kripos jobber med organisert kriminalitet og annen alvorlig kriminalitet. Hvis det skjer alvorlig kriminalitet et sted i Norge, kan politiet fra stedet få hjelp av Kripos til å etterforske saken.

En annen gruppe heter PST. PST har i oppgave å passe på den nasjonale sikkerheten i Norge. Det vil si at de blant annet jobber for å hindre terrorisme, og mot trusler fra andre land.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen