Digital modell av et korona-virus

Smitte kan skuldast for eksempel bakteriar, virus eller sopp.

Biletet viser eit korona-virus. Det ser ut som ein ball med små armar som stikk ut. Virus er så små at ein må ha eit spesielt mikroskop for å kunne sjå dei.

Av .

Smitte er når stoff som kan gjere folk sjuke, kjem seg inn i kroppen. Smitten kan for eksempel kome frå bakteriar, sopp og virus.

Det er fleire vegar inn i kroppen, for eksempel gjennom:

Når smitte har kome seg inn, kan kroppen få ein infeksjon.

Smittsomme sjukdommar er sjukdommar som ein kan få frå andre. Ein kan for eksempel få i seg virus frå ein annan person som har sjukdommen.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Erlend Hem
Professor, Universitetet i Oslo