Væpna konflikt er konflikter hvor det blir brukt vold og våpen. Hvis den ene siden i konflikten er en stat, eller hvis konflikten er mellom to stater, blir det kalt en internasjonal væpnet konflikt.

En væpna konflikt kan også skje i ett land, som for eksempel opprør eller borgerkrig.

Politikere og media bruker ofte ordene væpna konflikt i stedet for ordet krig. Det er fordi det ofte er ulike syn på om en konflikt faktisk er en krig. Det finnes også regler som gjelder for å beskrive hva som er krig og hva som er væpna konflikt.

I noen land er det også lover som gjør at man ikke vil bruke ordet krig. I Norge er det for eksempel sånn at staten har større rett til å bestemme over befolkningen hvis landet er i krig. Da kan staten for eksempel overta eiendommene til folk.

I de internasjonale reglene for krig og konflikt (krigens folkerett), ble væpna konflikt tidligere ikke regna som krig, med mindre et land hadde erklært krig mot et annet. Slik er det ikke lenger, men det finnes fortsatt ingen felles definisjon som alle stater er enige om.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Leraand