Kart over Kurdistan

Kart over området Kurdistan. De kurdiske områdene er markert med grønt.

Av /Store norske leksikon ※.
flagg som har rød stripe øverst, hvit i midten og grønn stripe nederst. en gul sol midt på flagget

Det kurdiske flagget ble i 1992 nasjonalflagg for det kurdiske området i Irak. Det blir brukt av kurdere i flere land. Både av de som kjemper for at Kurdistan skal bli selvstendig og de som ikke gjør det.

Kurdistans flagg
Av .

Kurdistan er et område som ligger sørvest i Asia. Området er delt mellom Tyrkia, Irak, Iran og Syria.

Kurdistan er ikke en egen stat. Den største folkegruppen i området er kurdere. Ulike kurdiske grupper har i mange år kjempet for et selvstendig Kurdistan.

Natur og klima

Det meste av Kurdistan består av fjellområder og daler. Flere av fjelltoppene er høyere enn 2000 meter over havet. Fra fjellene renner det mange elver som er viktige vannkilder for befolkningen i området.

Det er også skog, innsjøer og områder med jordbruk i Kurdistan. Det lever bjørn, villsvin, ulv, hyene og rev i området.

Kurdistan har et klima med varme somre og kalde vintre.

Folk og kultur

Mesteparten av befolkningen i Kurdistan er kurdere. Nesten halvparten av befolkningen bor i den tyrkiske delen. Det bor også mange kurdere i USA og land i Europa.

Politikk og økonomi

I den tyrkiske delen av Kurdistan har det i mange år vært konflikt mellom kurdere og den tyrkiske staten.

I den irakiske delen har kurderne en egen regjering med president som øverste leder. I området finnes det mye olje, som de kurdiske myndighetene tjener penger på.

Siden borgerkrigen i Syria i 2011 har tre områder nord i Syria blitt styrt av kurdiske grupper. I den iranske delen av Kurdistan har kurderne i flere tiår kjempet for selv å få bestemme over området de bor i.

Historie

På 1600-tallet ble Kurdistan en del av Det osmanske riket. Kurdiske stammer var svært aktive i grenseområdene mellom Det osmanske riket og Iran lengre øst.

Etter første verdenskrig ble Midtøsten delt opp i mindre land av kolonimaktene Storbritannia og Frankrike. Den kurdiske befolkningen ble da boende i fire forskjellige land.

I løpet av de neste tiårene ble mange kurdere dårlig behandlet og diskriminert. I 1978 ble Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) dannet. De har kjempet for at Kurdistan skal bli selvstendig. Denne kampen har noen ganger vært voldelig.

I 1988 brukte diktatoren Saddam Hussein kjemiske våpen mot kurderne. Det førte til at rundt 182 000 kurdere ble drept.

På 2000-tallet har det vært flere konflikter og uro i Kurdistan. Kurderne har fått støtte fra USA i kampen mot organisasjonen Den islamske staten (IS).

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eirik Kvindesland
University of Oxford