Nærbilde av Norne-skipet ute på havet. Man kan skimte en oljeplattoform i bakgrunnen.
På Norne-feltet i Norskehavet blir oljen hentet opp til et skip. Selve råoljen blir hentet opp fra fem brønner på havbunnen.
Av .
Flere oljeplattformer ute på et hav. De ulike plattformene er knyttet sammen av lange broer.
Ekofisk-feltet i Nordsjøen ble funnet i 1969.
Foto av Ekofisk-feltet.
Av .

Råolje er et flytende stoff som fins i jordskorpen. Ved hjelp av råolje kan man lage bensin, diesel og mange andre stoffer som kan gi energi. Råolje brukes også til å lage plast, maling og mange andre ting.

Råolje blir ofte bare kalt olje.

Råolje er rester av planter og dyr som levde for mange millioner år siden. Derfor er brensel som er basert på råolje, fossilt brensel. Råolje er også en ikke-fornybar energikilde fordi naturen bruker så lang tid på å lage den.

Norge er en stor produsent av råolje.

Sammensetning

Det fins mange forskjellige typer råolje. For det meste består råolje av en type stoffer som kalles hydrokarboner. Dette betyr at de består av grunnstoffene hydrogen og karbon.

Det fins også kjemiske forbindelser av blant annet svovel og oksygen i råolje.

Raffinering

Råolje må behandles før den kan brukes til noe. Dette kalles raffinering og skjer i et oljeraffineri.

Først må råoljen renses. Da varmer man den opp, sånn at råoljen fordamper. Dette kalles destillasjon. Ulike stoffer fjernes fra råoljen ved ulike temperaturer.

I Norge fins det et oljeraffineri på Mongstad.

Bruk av raffinert olje

Råolje kan brukes til å lage blant annet

  • bensin
  • diesel
  • parafin
  • flydrivstoff
  • rakettdrivstoff
  • plast

I mange land bruker man fyringsolje til å varme opp bygninger. I Norge er oljefyring forbudt fordi det er skadelig for miljøet.

I et oljekraftverk brenner man raffinert olje. Varmen brukes til å produsere elektrisitet. Tidligere var oljekraftverk vanlige i mange land, men i dag er de mer sjeldne. Det fins ikke oljekraftverk i Norge.

Norge og råolje

Det fins mye råolje under havbunnen utenfor Norge. Oljen hentes opp ved hjelp av oljeplattformer og spesielle skip.

Det første Norske oljefeltet heter Ekofisk. Det ble funnet i 1969. I dag er oljeindustrien Norges største industri. Det aller meste av råoljen selges til utlandet.

Miljø

Olje gir mye energi, men forurenser mye. Når man brenner olje, slippes giftige stoffer ut i lufta. Det slippes også ut karbondioksid, som er en klimagass. Olje bidrar derfor til global oppvarming.

Ved ulykker kan olje slippe ut i naturen. Det kan ødelegge miljøet i området i mange år.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Knut Hofstad