Svart-hvitt foto av Franz Ferdinand og hans kone står på en steintrapp utenfor en ganske stor bygning. Rundt dem står noen andre mennesker. Franz Ferdinand har uniform og en hatt med en mye fjærpynt. Kona har hvit kjole og hatt. Nedenfor trappen står en gammeldags åpen bil.
Første verdenskrig startet med at tronarvingen Franz Ferdinand ble skutt og drept i Sarajevo i 1915. Her er han sammen med kona Sophie utenfor rådhuset i Sarajevo, omtrent fem minutter før de ble drept.
Av /The Guardian.

Første verdenskrig var en krig som nesten hele verden var med i. Den varte fra 1914 til 1918. Nesten 18 millioner soldater og sivile ble drept eller såret i første verdenskrig.

Krigen startet i Europa, med to sider som kjempet mot hverandre. På den ene siden Tyskland, Østerrike-Ungarn og etter hvert Det osmanske riket. Til sammen ble de kalt sentralmaktene. På den andre siden var Frankrike, Russland og Storbritannia, som samlet ble kalt de allierte.

USA kom med i krigen på de alliertes side i 1917. Det bidro til at de allierte vant første verdenskrig.

Skuddene i Sarajevo

Tronarvingen Franz Ferdinand ble skutt og drept i Sarajevo i kongeriket Jugoslavia 28. juni 1914. Det regnes som starten på første verdenskrig.

Franz Ferdinand skulle overta makten i Østerrike-Ungarn. Han ble drept av en nasjonalist fra Serbia. Nasjonalistene ville utvide Serbia med områder som tilhørte Østerrike-Ungarn. Da de drepte Franz Ferdinand, ble Serbia også fiender med Tyskland, som samarbeidet med Østerrike-Ungarn.

Russland støttet Serbia med å sende soldater til grensen mot Tyskland. Det førte til at Tyskland erklærte krig mot Russland, og dermed de allierte, 28. juli 1914.

Kamper

Svart-hvitt foto av øde landskap med tørre, kanskje brente trær. Soldater sitter på hester som trekker vogner med last.
Man hadde egne vogner til å frakte ammunisjon under første verdenskrig. Her er noen vogner på vei til Somme i Frankrike den 17. desember 1916. Kampene ved Somme var noen av de verste i løpet av krigen. Veldig mange soldater på begge sider døde. Forskere mener at omtrent 600 000 soldater på de alliertes side ble drept eller såret, og at det var 440 000 drepte og sårede på tysk side i det første slaget ved Somme.
Foto fra Somme i 1916
Av /Topfoto, Scanpix.

Første verdenskrig er kjent for lange kamper i skyttergraver. For eksempel ble kamper mellom tyske og allierte styrker ved elven Somme i Frankrike kjempet fra skyttergraver.

Tyske soldater kjempet også mot de allierte på grensene mot blant annet Russland og Polen.

Krigen foregikk for det meste i Europa, men den spredte seg også til Midtøsten, Afrika, deler av Asia og havene.

I Midtøsten fikk sentralmaktene med seg soldater fra Det osmanske riket (nå Tyrkia), men de ble slått av allierte styrker med soldater fra Storbritannia og India.

Tyskland erklærte ubåtkrig i Atlanterhavet, det var første gang ubåter ble brukt i krig. Det var også angrep fra ubåter i Nordsjøen.

Slutten av krigen

Svart-hvitt foto av et skip med skorstein og to master på vei ned i havet. Bare den ene enden, skorsteinen og de to mastene stikker opp. Resten av båten er under vann.

Norge var nøytralt under første verdenskrig. Men Tyskland kriget blant annet med ubåter i Atlanterhavet. Det gikk også ut over norske båter. Bildet viser skipet D/S Consul Person fra Bergen i ferd med å synke etter å ha blitt truffet av en torpedo fra en tysk ubåt i 1917.

Av /KF-arkiv.

Mot slutten av krigen var de tyske styrkene utslitte etter kamper over hele Europa.

USA ble med i krigen på de alliertes side våren 1917, og gjorde at den siden vant flere kamper.

Russland laget en egen fredsavtale med Tyskland i 1917. Etter det, var de ikke med i de allierte lenger.

Fredsavtalen

Sentralmaktene tapte til slutt. Fredsavtalen ble underskrevet 11. november 1918 i Versailles i Frankrike. Avtalen kalles også Versaillestraktaten.

Tyskland fikk hele skylden for krigen. De måtte betale erstatning til de allierte, og gi fra seg kolonier og landområder.

Krigen førte til at både Tyskland, Østerrike-Ungarn og Det osmanske riket mistet mye makt, og delvis sluttet å være land. Nye stater ble til, både i Europa og Midtøsten.

De allierte laget en ny organisasjon som skulle sørge for fred mellom landene som hadde vært med i krigen. Organisasjonen fikk navnet Folkeforbundet. I noen av landene syntes man fredsavtalen var urettferdig, blant annet mot Tyskland. Dette bidro blant annet til at Hitler fikk makten i 1933. Da meldte også Tyskland seg ut av Folkeforbundet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eirik Brazier
Førsteamanuensis i historie, Universitetet i Sørøst-Norge