Vold er å bruke makt for å skade andre, ofte for å tvinge folk til å gjøre noe mot sin vilje.

Vold kan være fysiske angrep, for eksempel å holde noen fast eller slå dem. Fysisk vold kan også være bruk av våpen. Psykisk vold er for eksempel mobbing eller trusler.

Noen bruker vold når de er sinte. Da er det en reaksjon på en følelse, og ikke fordi de vil tvinge noen andre til å gjøre noe.

Å utsette noen for fysisk eller psykisk vold er brudd på menneskerettighetene. I Norge finnes det lover mot bruk av vold. Hvis man bryter disse lovene får man straff. Alvorlig vold kan straffes med opp til ti år i fengsel. Hvis volden fører til at noen dør, kan straffen for drap være opp til 21 år i fengsel.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen