Foto av en person som står utendørs og sikter med pistol han holder med begge hender. Han har på hørselvern og boblejakke. I bakgrunnen er det grantrær.
Pistol er et skytevåpen man kan holde i én hånd. Dette kalles også håndvåpen.
Skyting med pistol

Våpen er gjenstander som kan brukes til kamp, og som militære og politiet har lov til å ha. Lovlige våpen brukes også til jakt og i konkurranser.

Man trenger spesielle tillatelser for å bruke og eie våpen. Noen kriminelle har ulovlige våpen.

De forskjellige våpnene kan for eksempel deles opp i skytevåpen og våpen med sprengstoff.

Skytevåpen

Pistoler og geværer er eksempler på skytevåpen. De fleste pistoler kan man holde med én hånd når man skyter. For å skyte med gevær bruker man to hender.

Felles for skytevåpen er at noe skytes ut fra våpenet med stor fart. Det som skytes ut kalles kuler eller ammunisjon.

Våpen med sprengstoff

Granater, miner, bomber og raketter er våpen med sprengstoff.

Miner kan være flytende i sjøen eller graves ned i jorda. Etter det har vært krig et sted, kan nedgravde miner være veldig farlige for de som bor i området. Hvis man tråkker på en mine som sprenger, kan man bli hardt skadet, og i verste fall dø. Norge og 163 andre land har skrevet under på en internasjonale avtale om totalforbud mot miner som er laget for å skade mennesker. I avtalen står det også at landene skal ødelegge denne typen miner. Norge er også et av landene i verden som trener opp soldater til å finne og uskadeliggjøre miner.

Atomvåpen er bomber som sprenger med enormt stor energi. Energien i atomvåpen kommer fra kjerneenergi. Derfor kalles atomvåpen også kjernefysiske våpen.

Politivåpen

Politiet har våpen som pistol og batong. Det er strenge regler for når politiet i Norge kan bruke skytevåpen.

Militære våpen

Foto av en ubåt i fart på overflaten av sjøen så vannet skummer rundt den. I horisonten i bakgrunnen er det tre militære båter.
Krigsfartøy. En norsk ubåt under øvelsen Dynamic Mongoose nord i Atlanterhavet i 2017.
Av /NATO/Forsvaret.

Militære våpen er laget for å brukes i krig. Det er for eksempel:

  • pistol og gevær
  • granater
  • miner og bomber
  • raketter
  • tanks
  • jagerfly
  • krigsskip og ubåter

Krigsfartøy

Krigsskip, ubåter og jagerfly er våpen i seg selv. De har også ofte med seg bomber og raketter, og soldater med skytevåpen.

Andre våpen

Noen ganger blir redskaper brukt som våpen for å skade, for eksempel kniv og balltre. Kniv er en type stikkvåpen, og balltre er en type slagvåpen.

Det finnes også kjemiske våpen og biologiske våpen. Kjemiske våpen er for eksempel giftig gass. Biologiske våpen kan for eksempel være bakterier som gjør folk syke.

Alle land i verden, unntatt Egypt, Nord-Korea og Sør-Sudan har skrevet under på den internasjonale avtalen om at kjemiske våpen er helt forbudt, og at alle lagre med denne typen våpen skal ødelegges. 185 land, blant annet Norge og de andre nordiske landene har skrevet under på samme type avtale om biologiske våpen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Sten Lundbo
Siviløkonom, tidligere ambassadør