Foto av et barnekor med omtrent 15 barn kledd i forskjellige samiske kofter.

Samer er den eneste folkegruppen som regnes som urfolk i Norge. I andre land, for eksempel USA, består urbefolkningen av flere forskjellige urfolk.

Barnekor fra Oslo samiske skole
Av /NTB.

Urfolk er mennesker som har bodd i et område før det ble erobret eller kolonisert, for eksempel amerikanske urfolk. Noen urfolk har blitt en del av en stat hvor flertallet tilhører andre folkegrupper, for eksempel samer i Norge.

Mange urfolk har egne språk, kulturer og religioner.

Det bor urfolk i mange land, på alle kontinenter i verden. Det kan også bo flere grupper av urfolk i samme land.

Kjennetegn

Mange urfolk har bodd i områder som senere ble delt opp i flere land. Mange grupper har også mistet landområder ved invasjon eller kolonisering.

Urfolk er ofte en minoritet der de bor, men det gjelder ikke alltid.

Grupper

I dag bor det urfolk i 90 land. Over 250 millioner mennesker tilhører et urfolk.

Det er størst urbefolkning i:

Noen av de mest kjente urfolkene i verden er aboriginer, inuitt, maori, amerikanske urfolk og uigurer.

I Norge er samene det eneste folket som er anerkjent som urfolk av den norske staten.

Kolonisering

Gjennom hele historien har det vært eksempler på at stater eller folkegrupper tar makten over et område der det bor andre folk. Når en stat gjør dette kalles det ofte erobring eller kolonisering.

Et eksempel er da stater i Europa tok land, og sendte sine egne innbyggere for å lage kolonier i Amerika. Det førte til at mange folk ble presset bort fra områdene de bodde i. Mange tusen ble også drept eller døde av sykdommer som europeerne brakte med seg.

Urfolk i dag

Ifølge FN er det i dag mellom 300 og 500 millioner mennesker i verden som tilhører et urfolk. De siste tiårene har mange organisasjoner kjempet for urfolks rettigheter. I noen land har urfolk fått tilbake områder som ble tatt fra dem.

Flere steder i verden opplever urfolk fremdeles å bli forfulgt av regjeringen i det landet de bor i. I mange land er det mye fattigdom blant urfolkene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Stener Ekern
Professor emeritus, Universitetet i Oslo