Tegningen viser tre jordkloder. På den første henger Nord-Amerika, Grønland og Eurasia sammen. Under disse henger Afrika og Sør-Amerika sammen. Helt nederst ligger Australia tett på Antarktis. Piler viser i hvilken retning de beveger seg. På neste bilde har alle kontinentene beveget seg noe fra hverandre, men Sør-Amerika har beveget seg inn til Nord-Amerika. Afrika har nærmet seg Eurasia. På det siste bildet er kontinentene fortsatt fra hverandre, men nå har Sør-Amerika og Nord-Amerika også beveget seg bort fra hverandre.

Illustrasjon over hvordan man tror plasseringen av kontinentene har endret seg over tid.

A) Kontinentenes plassering for cirka 135 millioner år siden

B) Kontinentene i dag

C) Om cirka 50 millioner år

Illustrasjon av kontinentaldrift.
Av /snl.no.
Lisens: Brukerspesifisert

Kontinenter er de store landområdene på Jorda. Dette er ikke det samme som verdensdeler. Kontinentene ble dannet i forhistorisk tid. Da sprakk jordoverflaten opp i flere plater.

I dag består Jorda av fire landområder eller kontinenter:

Noen ganger deles Afrika-Eurasia og Amerika i to. Da regner man at verden består av seks kontinenter:

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Opeland Røthe
Førsteamanuensis i kvartærgeologi, Høgskulen på Vestlandet