Foto av et barnekor med omtrent 15 barn kledd i forskjellige samiske kofter.

Mange samer bor andre steder enn i Sápmi. Her synger elever fra Oslo samiske skole i rådhuset på samenes nasjonaldag 6. februar 2023.

Fra samenes nasjonaldag 2023
Av /NTB.

Samer er et folk som fra gammelt av bor i deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Samene har ikke sin egen stat, men området der samene kommer fra, kalles Sápmi på nordsamisk. På lulesamisk kalles deg Sábme og på sørsamisk Saepmie.

Urfolk

I Norge sier man at samer er urfolk. Det betyr to ting. Den ene er at samene har bodd i Norge lenge før det ble laget grenser og Norge ble et selvstendig land. Den andre er at samene ikke fikk lov til å bestemme hvordan de skulle ha det på hjemplassen sin. Det var noen andre som tok over og begynte å bestemme for dem. Derfor er samisk språk, kultur og levesett spesielt beskyttet i Norge i dag.

Sápmi

Den norske delen av Sápmi går fra den russiske grensa helt øst i Finnmark til Elgå ved innsjøen Femunden i Innlandet fylke. Det betyr at samiske familier kommer fra veldig mange ulike steder over et kjempestort område i fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag og Innlandet. I tillegg kommer det samer fra store områder i både Sverige, Finland og Russland.

Nasjonaldag og flagg

Selv om samene ikke styrer en egen stat, er de en nasjon. De har felles kultur, historie og språk, og mange av dem bor i samme område. Derfor har samene egen nasjonaldag og eget flagg. Samenes nasjonaldag feires 6. februar.

Språk

Foto av to skilt med stedsnavn på, festet på en stolpe. På det øverste står det Tromsdalstinden Sálášoaivi 9. På det nederste står det Fløya Loavgavárri 4, og under der står det Dalheim 4,4.

Mange steder i Norge finnes det skilt med samiske stedsnavn. Sálášoaivi er det samiske navnet på fjellet som på norsk heter Tromsdalstinden. Loavgavárri er det samiske navnet på fjellet Fløya

Skilt i Tromsø
Av /Shutterstock.

Det finnes ti samiske språk. Det største samiske språket både i Norge og verden er nordsamisk. Mange skilt i Nord-Norge har stedsnavn både på norsk og samisk. For eksempel er det slik i byen Tromsø, som heter Romsa på nordsamisk.

Samfunn

Man vet ikke nøyaktig hvor mange samer som finnes. Det er blant annet på grunn av at de ikke har en egen stat, og at mange samer mistet språk og identitet under fornorskingspolitikken. Sannsynligvis finnes det 100 000 samer til sammen. Omtrent halvparten av dem bor i Norge.

En del samer lever fortsatt av tradisjonelle næringer som reindrift, fiske og jordbruk, men de fleste samer har andre jobber. Flere og flere samer bor i byer og bygder.

Det bor samer mange steder som ikke er i Sápmi. Det bor for eksempel mange samer i hovedstedene Oslo, Stockholm og Helsingfors. Det finnes også samer som bor andre steder i verden. Tromsø er den kommunen i verden med flest samiske innbyggere.

Historie

Alle landene hvor det bor samer, har i lange perioder behandlet samene veldig dårlig. Samene har blitt tvunget til å endre kultur og språk.

Fra omtrent midten av 1800-tallet ville for eksempel Norge at samene på norsk side av grensene skulle snakke norsk. Dette er en politikk som kalles fornorsking, den varte til omtrent 1960. Etterpå har Norge sagt unnskyld til samene for fornorskingspolitikken. I dag er det blitt vanlig for mange familier å finne tilbake samisk identitet. Derfor blir det stadig flere barn og unge som finner samisk identitet og begynner å gå med kofte.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torjer Andreas Olsen
UiT – Norges arktiske universitet