En gruppe kvinner i fargerike klær sitter i skyggen utenfor et hus. En av dem har et barn i fanget.
Wichol er et av urfolkene i Mexico.
Av .
Lisens: CC BY 3.0

Amerikanske urfolk er de menneskene som bodde på det amerikanske kontinentet før folk fra Europa kom dit på slutten av 1400-tallet. I dag lever det omtrent 70 millioner urfolk i verdensdelene Sør-Amerika og Nord-Amerika.

Amerikanske urfolk i dag

Amerikanske urfolk i dag består av mange hundre forskjellige folkegrupper i flere av landene i Sør-Amerika og Nord-Amerika. Det bor flest urfolk i Mexico, Bolivia, Peru, Guatemala og USA. Alle urfolk har sitt eget språk og kultur.

Veldig mange mennesker som tilhører urfolk i Amerika opplever rasisme og diskriminering. De siste årene har noen grupper fått bedre rettigheter.

Bakgrunn

De første menneskene kom til det amerikanske kontinentet for mer enn 15 000 år siden. Det kom forskjellige grupper til forskjellige tider. I flere tusen år levde disse menneskene som jegere og sankere.

De første gruppene flyttet seg over hele det amerikanske kontinentet. Der utviklet de forskjellige språk, religioner og kulturer.

Noen av folkegruppene begynte med jordbruk for omtrent 5000 år siden. I de neste 2000 årene utviklet disse folkene større samfunn med byer og store templer, som blir kalt sivilisasjoner.

I 1492 kom Kristoffer Columbus over Atlanterhavet fra Europa til det amerikanske kontinentet. Etter dette opprettet flere land i Europa kolonier i det de kalte Amerika, som i dag er Sør-Amerika og Nord-Amerika.

Urfolk i Sør-Amerika

Foto av en kvinne som bærer et barn på ryggen og har knyttet et fargerikt tøystykke rundt skuldrene.  Hun står i et fjell-landskap.

Quechua er det største urfolket i Peru.

Quechua-kvinne med barn
Lisens: CC BY 2.0

På begynnelsen av 1500-tallet hersket inkaene i Peru og aztekerne i Mexico over store riker. Etter at Columbus kom til Amerika, kom mange spanjoler til disse områdene.

Spanjolene stjal gull og mange andre verdifulle varer, og tok det med til Spania. De tvang urfolkene til å bli kristne, og ville organisere samfunnet på samme måte som Spania.

Veldig mange av urfolkene døde av sykdommer som europeerne smittet dem med. Det var også flere kriger og konflikter mellom kolonistene og urfolk. Dette førte til at store samfunn nesten ble helt borte.

På slutten av 1700-tallet gjorde de spanske kolonistene opprør mot kongen i Spania. Det førte til at mange kolonier ble selvstendige stater i årene rundt 1820. Urfolkene ble fortsatt undertrykket i de nye statene, for eksempel måtte de lære seg spansk hvis de fikk gå på skole.

Urfolk i USA og Canada

En stor ørnefigur i tre malt i svart, blått og rødt.
Totempæler er store skulpturer i tre laget av urfolk fra nordvestkysten av Nord-Amerika. De høyeste er 20 meter. Denne forestiller en ørn og finnes i Yukon i Canada.
Foto av totempæl
Av /Shutterstock.

Fra 1600-tallet kom det mange innvandrere og kolonister fra forskjellige europeiske land til det som i dag er USA og Canada. Blant andre kom det tusenvis fra Frankrike, England og Skottland (det som i dag er Storbritannia), Nederland, Sverige og Tyskland.

USA ble opprettet i 1776, Canada ble selvstendig i 1867. Fram til 1900-tallet mistet urfolkene der det meste av sine opprinnelige områder til innvandrerne fra Europa.

Reservater

Samtidig med koloniseringen fikk urfolkene beholde noen små områder. De ble til små samfunn som kalles reservater hvor bare urfolk får bo. Det finnes reservater i USA, Canada, Colombia og Brasil. De fleste urfolk i disse landene lever likevel ikke i reservater.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Stener Ekern
Professor emeritus, Universitetet i Oslo