Invadere betyr å trenge inn. Det brukes om forskjellige ting, men veldig ofte om hendelser hvor fiendtlige militære styrker går inn i et annet land. Når dette skjer, fører det ofte til krig.

Militært

Når et land invaderer et annet, kalles det en invasjon. Et eksempel fra historien er Tysklands invasjon av Polen i 1939, som var med å starte andre verdenskrig. Et annet eksempel er da Russland gikk inn i Ukraina i 2022.

Om smitte

Ordet brukes også om det som skjer når bakterier, sopp, virus og parasitter kommer inn i kroppen og fører til infeksjon.

Om dyr og planter

Invasjon kan også brukes om arter av dyr eller planter som tar over i et nytt område. Det kan være hvis en ny type plante kommer til Norge og sprer seg som ugress overalt. Slike planter og dyr kalles invaderende arter.

Et annet eksempel er hvis man får veldig mye mus i huset sitt. Da kan man kalle det en invasjon.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Leraand