Et flagg som er delt horisontalt i et rødt felt nederst og et svart felt øverst. Midt på er en gul sirkel. Illustrasjon
Aboriginernes flagg er rødt svart og gult. Det svarte står for folkegruppa aboriginer. Den gule sirkelen står for solen. Det røde kan bety rød jord, som det finnes mye av i Australia, eller blod.
Av .

Aboriginer er urfolk fra Australia. Aboriginer var de første menneskene i Australia, og de kom dit for rundt 60 000 år siden.

Aboriginer i dag

I dag brukes ordet aboriginer om flere grupper av urfolk som bor i Australia. Det bor omtrent 820 000 aboriginer i Australia. Mer enn halvparten bor i de største byene. Australia har også andre grupper av urfolk, som bor på øyene i Torresstredet, mellom Australia og den store øya Ny-Guinea.

I 2008 sa regjeringen i Australia unnskyld for måten aboriginer har blitt behandlet på gjennom historien. I noen områder i Australia har aboriginer fått tilbake land som ble tatt fra dem.

Kunst og kultur

Foto av kroppen til mann som holder to bumeranger. Han er malt med striper og prikker i hvitt, og har bundet et rødt klede rundt livet.
En mann med tradisjonelle mønstre malt på kroppen holder to bumeranger.
Foto
Av /Shutterstock.

Det er funnet kunst som aboriginer har malt på fjell for over 40 000 år siden.

Det var aboriginene som fant opp bumerangen. Det er et redskap av tre, som de benyttet som våpen og jaktet på dyr og fugler med. Nå brukes bumeranger mest til pynt og idrett.

Aboriginene malte ofte mønstre både på seg selv og redskapene sine. Malingen laget de av stein, leire og andre materialer de fant i naturen. Mange aboriginer bruker fortsatt tradisjonelle mønstre og materialer fra naturen.

Aboriginene fant også opp det lange blåseinstrumentet didjeridu.

Historie

De første aboriginene kom til Australia med båter fra sørøst i Asia. I løpet av 5000 år spredte grupper av aboriginer seg over hele kontinentet.

I titusener av år har aboriginene levd som jegere, fiskere og sankere. De var nomader som flyttet fra sted til sted etter årstidene. Det fantes omtrent 250 forskjellige folkegrupper som utviklet ulike språk og kulturer. Noen ganger var det krig og konflikter mellom gruppene.

På 1700-tallet startet den britiske koloniseringen av Australia. Urfolkene ble tvunget bort fra områdene de bodde på av folk som flyttet til landet fra Europa. Veldig mange aboriginer døde under kolonitiden. De fleste døde av sykdommer europeerne hadde med seg.

Innvandrerne fra Europa gjorde Australia til et selvstendig land i 1901. Urfolk ble utsatt for diskriminering og rasisme. Mange tusen aboriginbarn ble tatt bort fra familiene sine mellom 1905 og 1970.

Koloniseringen gjorde også at de forskjellige aboriginer-gruppene utviklet en felles identitet på tvers av alle språkene og lokale kulturer.

Aboriginer fikk stemmerett i Australia i 1967. Siden omtrent 1970 har de fått flere rettigheter som australske statsborgere. Som medlemmer av urfolksgrupper har de også krav på noen landområder. Men det er fortsatt mye uenighet i Australia om hvordan aboriginer og resten av befolkningen kan samarbeide og leve sammen.

Flagg

Australia har tre offisielle flagg. I tillegg til Australias nasjonalflagg er aborigin-flagget også et offisielt flagg. Det tredje offisielle flagget representerer urfolkene fra Torres-stredet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Stener Ekern
Professor emeritus, Universitetet i Oslo