Ambulansebil som er parkert utenfor et akuttmottak.

Skatt er penger som folk i Norge må betale til staten og kommunen der de bor. Pengene blir brukt til å betale for ting alle trenger i samfunnet, for eksempel hjelp hvis de blir syke. I Norge er det for eksempel nesten gratis å bli hentet med ambulanse hvis man blir veldig syk. Regningen betales av skatt. I andre land må de som blir syke betale for behandlingen sin selv.

Foto
Av /Shutterstock.

Skatt er penger som alle i Norge må betale til staten og kommunen der de bor. Staten og kommunen bruker pengene til å betale for ting alle trenger i samfunnet. Skatten blir blant annet brukt til skoler, sykehus og veier.

Alle må betale skatt og fortelle Skatteetaten, som er en del av staten, hvor mye de tjener og eier. Hvis man ikke gjør det, kan man få straff.

Det finnes flere typer skatt. Alle betaler skatt når de kjøper en vare i butikken. Alle må betale skatt av inntekten sin, både lønn, pensjon og trygd. Hvis man har formue, må man betale skatt av den. Bedrifter betaler også skatt.

PolitikerneStortinget bestemmer hvor mye man må betale i skatt. De bestemmer også hvordan skattepengene skal brukes gjennom statsbudsjettet. I Norge er det Skatteetaten som har ansvar for å kreve inn skatt.

Skatt på inntekt

Alle voksne må betale skatt. Arbeidsgiver trekker skatt fra lønnen hver måned, før man får pengene. Alle som jobber har et skattekort som sier hvor mye skatten er.

Normalt er skatten på inntekt 22 prosent, unntatt i Troms, Finnmark og Svalbard. Men jo mer man tjener, jo høyere prosent må man betale i skatt. Det er arbeidsgiver som trekker fra skatt før arbeidstaker får utbetalt lønna. En som driver egen bedrift, må regne ut og betale skatt selv.

Skatt på formue

Hvis man eier noe, kalles det formue. Hvis man har formue over en viss sum, må man betale skatt for det man eier. Den vanligste formen er en skatt man betaler hvis man eier bolig. Den kalles eiendomsskatt.

Skattemelding

Skjermbilde
Den digitale skattemeldingen slik den så ut i 2021 (skattemeldingen for 2020)
Skjermbilde
Av .

Alle voksne må levere en skattemelding til Skatteetaten én gang i året. I skattemeldingen skal det blant annet stå:

  • Hvor mye penger man tjente i fjor (inntekt).
  • Hvor mye man eide (formue).
  • Hvor mye penger man hadde i lån (gjeld).

Når man har levert skattemeldingen, regner Skatteetaten ut om man betalte riktig mengde skatt gjennom året. Noen har betalt for lite og må betale mer. Det kalles restskatt. Andre har betalt for mye og får igjen penger.

Avgifter og gebyrer

Avgifter og gebyrer er penger man betaler til staten når man kjøper eller bruker noe. Når man kjøper en vare, er skatten en del av prisen. Den kalles merverdiavgift, mva. eller moms og står på kvitteringen.

Noen skatter er innført for å styre folk til å gjøre noe, eller la være å gjøre noe. For eksempel er det skatt på godteri, alkohol og tobakk, fordi det er usunt for kroppen. Bensin forurenser mye, så der må man betale avgift. Avgiften skal få folk til å bruke mindre bensin og betale for å rydde opp i forurensningen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Henry Langseth
Universitetsbibliotekar og fagreferent, Universitetet i Bergen