Skattekort er et digitalt kort som viser hvor mye skatt man skal betale. Alle som er over 13 år og som tjener over 70 000 kroner i året, må betale skatt. Man må betale skatt av lønn, pensjon og trygd. Arbeidsgiver trekker vanligvis skatt fra lønnen hver måned, før man får pengene.

Skattekortet forteller arbeidsgiver hvor mye skatt de skal trekke fra. Dersom man ikke har et skattekort, skal arbeidsgiver trekke 50 prosent av lønnen i skatt.

Man bestiller skattekort på skatteetaten.no.

Typer

Det finnes forskjellige typer skattekort.

  • For den som bare har én arbeidsgiver og ganske lik inntekt gjennom året, er det vanligst å ha et tabellkort. Tabellkortet har en tabell over årslønner som viser hvilken skatteprosent man får. Det er ofte mindre sjanse for å få restskatt dersom man har tabellkort.
  • En type skattekort viser hvor mange prosent man skal trekkes i skatt. Hvor mange prosent er blant annet avhengig av hvor høy lønnen er og om man har gjeld eller formue. Det er vanligere å bruke skattekort med prosenttrekk hvis man har mer enn én arbeidsgiver.
  • Hvis man ikke tjener så mye, kan man få frikort. Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt. Man får automatisk frikort fra man er 13 år, men bare hvis man tjener mindre enn det som er grensen for frikort. Hvis man tjener mer enn det, må man bestille skattekort. Dersom en har flere arbeidsgivere, kan en dele beløpet mellom arbeidsgiverne slik at ingen av dem trekker skatt.

Bestille skattekort

Når man har fått jobb, må man selv bestille skattekort. Det gjør man ved å gå inn på skatteetaten.no. For å få skattekort, må man fortelle Skatteetaten om:

  • inntekt: hvor mye man regner med å tjene i løpet av året
  • gjeld: hvor mye man betaler i renter på gjeld
  • formue: hva man eier av penger og eiendom

Endringer i lønn

Hvis man gir feil opplysninger, kan skattekortet bli feil. Da blir det trukket for lite eller for mye i skatt. Hvis man blir trukket for mye, får man igjen penger året etter. Hvis man blir trukket for lite, kan man få restskatt.

Hvis man begynner å tjene mer eller mindre enn det som står på skattekortet, kan skatten bli feil. Da må man selv gå inn og endre skattekortet, slik at arbeidsgiver kan trekke riktig skatt.

Arbeidsgivere og NAV henter skattekortene automatisk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Katrine Nyhus
Professor i markedsføring, Universitetet i Agder