To eldre mennesker, en kvinne og en mann, sitter på en benk og ser utover noe landskap og litt av en by.
Alderspensjon er penger som blir utbetalt fra en viss alder og livet ut. Vanlig pensjonsalder i Norge er 67 år. Pensjonen er penger man har til å leve av etter at man har sluttet å jobbe.
Av /NTB Scanpix.

Pensjon er penger man har krav på i stedet for lønn, når man ikke lenger kan jobbe. Det kan for eksempel være fordi man har nådd en bestemt alder, eller fordi man er syk.

Folketrygden

For de fleste i Norge vil den største delen av pensjonen komme fra folketrygden. Folketrygden er den pensjonen som staten sparer for hver enkelt person. Litt av skatten som folk betaler hvert år, går til å betale for folketrygden. Alle som bor i Norge, må være med i folketrygdens pensjonsordning. Det er NAV som betaler ut pensjonen.

Det finnes forskjellige pensjoner i folketrygden:

  • Alderspensjon får man fra en bestemt alder og livet ut. I Norge får man vanligvis alderspensjon når man er 67 år.
  • Uførepensjon får man hvis man er for syk eller skadet til å jobbe, men ikke så gammel at man får alderspensjon
  • Etterlattepensjon får man hvis den man er gift med dør.
  • Barnepensjon er noe barn får hvis en forelder dør.

Folketrygden gir også støtte til de som er arbeidsledige og til de som får barn.

Alderspensjon

Når folk sier pensjon, mener de vanligvis alderspensjon. Når man går av med pensjon, slutter man å jobbe, enten helt eller delvis. Det heter å pensjonere seg. Alderen for å pensjonere seg i Norge er nå 67 år, men noen pensjonerer seg både før og senere. En person som er pensjonert, kalles pensjonist.

Det er vanlig å pensjonere seg i Norge når man er 67 år. Man kan pensjonere seg tidligere hvis man vil, men da blir de årlige utbetalingene lavere. Hvor mye man får i alderspensjon, avhenger av hvor lenge man har jobbet. Jo lenger man jobber, jo mer får man i pensjon. Folk som ikke har jobbet så lenge, får den laveste utbetalingen. Den kalles minstepensjon.

Det man får utbetalt i pensjon er mindre enn det man fikk i lønn da man jobbet. Man må fortsatt betale skatt av pensjonen. Hvor høy lønn man har mens man jobber, påvirker også pensjonen. Høyere lønn gir mer pensjon, men staten har satt en øvre grense for hvor mye man kan få fra folketrygden.

Noen yrker har lavere pensjonsalder enn andre. Det er for eksempel politi, brannfolk og de som jobber i forsvaret.

I framtida kommer pensjonsalderen til å være høyere enn 67 år.

Tjenestepensjon

I tillegg til alderspensjon fra folketrygden, finnes ordningen tjenestepensjon. Alle arbeidsgivere må spare til pensjon for sine ansatte. Da blir noe av lønnen man tjener hvert år satt inn på en egen sparekonto. Pensjonen blir betalt ut når man blir pensjonist. Det varierer hvor mye arbeidsgivere betaler inn i tjenestepensjon. Det er viktig for ansatte å undersøke hvor mye arbeidsgiver betaler i tjenestepensjon.

Egen sparing til pensjon

I Norge lever folk lenge. Det er derfor dyrt for staten å sørge for at alle får en pensjon de kan leve av. Derfor er ikke pensjonene så høye, og det er mange som sparer ekstra til sin egen pensjon. Det finnes en ordning som skal få folk til å spare til sin egen pensjon. Ordningen heter individuell pensjonssparing (IPS) og gir fradrag på skatten for de som bruker den.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Katrine Nyhus
Professor i markedsføring, Universitetet i Agder