Arbeidsgiver er den eller de som gir folk arbeid og betaler lønn.

Arbeidsgiver kan være staten, en kommune, en bedrift eller en person. For eksempel er kommunen arbeidsgiver for rektor, lærerne og de andre som jobber i grunnskolen. Rektor er sjef for lærerne og de andre, men hen er ikke arbeidsgiver. Det er det kommunen som er. Vi sier at rektor representerer kommunen som arbeidsgiver i forhold til lærerne.

Lærerne er i dette eksempelet arbeidstakere. Arbeidstakerne er personer som har et arbeid hos en arbeidsgiver. De har bestemte oppgaver. Oppgavene til en lærer er blant annet å undervise elever.

Både arbeidsgivere og arbeidstakere må forholde seg til staten, og til lover og regler som gjelder for arbeidslivet. Den viktigste loven for arbeidslivet i Norge heter arbeidsmiljøloven.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle