Arbeidstaker er en person som er ansatt for å gjøre en jobb. Personen får lønn for å gjøre jobben av arbeidsgiver.

Regler om arbeidsgivere og arbeidstakere står i arbeidsmiljøloven og noen andre lover.

Hovedregelen er at en arbeidstaker skal ha fast jobb, men i noen tilfeller er det lov med midlertidig ansettelse. Alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidskontrakt.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle