kvinne som ser på kvittering for matvarer

Når man kjøper noe i butikken, er det allerede lagt en avgift til prisen. Denne avgiften kalles merverdiavgift (MVA). Hvor mye man har betalt i merverdigavgift, skal stå på kvitteringen.

Foto
Av /NTB.

En avgift er en skatt som blir lagt til prisen for noe man kjøper. Det kan være en vare eller en tjeneste man kjøper. Pengene fra avgiften går til staten.

Når man kjøper noe i butikken, er det allerede lagt en avgift til prisen. Denne avgiften kalles merverdiavgift (MVA). Hvis man for eksempel kjøper en genser, er prisen satt sammen av det genseren koster og merverdiavgiften.

Det finnes andre typer avgifter. Toll er en avgift som blir lagt til når man kjøper varer fra utlandet. Denne avgiften skal blant annet gjøre at det blir rettferdig konkurranse mellom varer fra Norge og varer fra utlandet. Den skal beskytte dem som lager varer i Norge mot at folk kjøper billigere ting fra utlandet.

Noen avgifter er laget fordi staten vil at folk skal bruke mindre av en usunn vare. For eksempel er det høye avgifter på alkohol og tobakk i Norge. Det er for at prisen skal bli ekstra høy, sånn at folk kjøper og bruker mindre av disse tingene.

Miljøavgifter er avgifter på produkter eller aktiviteter som kan skade naturen. Det kan for eksempel være avgifter på bensin, plastposer og utslipp av farlige kjemikalier.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Henry Langseth
Universitetsbibliotekar og fagreferent, Universitetet i Bergen