Foto fra stortingssalen.
På møter i Stortinget har representantene stemmerett. De trykker på grønn eller rød knapp for å stemme for eller imot et forslag.
Stortingssalen med representanter
Av /NTB.

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. Nasjonalforsamling er en gruppe mennesker som er valgt av innbyggerne i et land til å styre landet. Et annet ord for land er nasjon, og forsamling er et annet ord for gruppe.

169 mennesker fra hele landet blir valgt til å være med i Stortinget i fire år, helt til neste stortingsvalg. Det er de som styrer Norge.

Sammen bestemmer de hvilke lover som skal gjelde, og hvordan landet Norge skal tjene, fordele og bruke pengene sine.

Stortinget er også navnet på en bygning i Oslo. Der har de som er valgt til Stortinget, arbeidsplassen sin. Det kalles «å sitte på Stortinget».

Stortingsvalg

Hvert fjerde år kan alle norske statsborgere over 18 år stemme på dem de vil skal sitte der. Det kalles stortingsvalg.

De som blir valgt til Stortinget, kalles representanter eller stortingsrepresentanter. De skal representere, altså snakke for, alle som har stemt på dem. Samtidig er de vanligvis valgt for et politisk parti. Et politisk parti er mennesker som er enige om de viktigste politiske spørsmålene.

Arbeidet i Stortinget

Når Stortinget samles, diskuterer de politiske partiene med hverandre. Hver høst skal de legge en plan for hvordan pengene skal brukes neste år. Denne planen kalles statsbudsjettet.

Om våren ser Stortinget om det har skjedd ting i Norge eller verden som gjør at de må endre planen. Det kan for eksempel være at strømmen har blitt veldig dyr, så folk trenger penger til å betale regningen. Et annet eksempel er at det har blitt krig i et land som trenger nødhjelp.

Stortinget diskuterer hvilke lover som bør gjelde. Noen ganger gjør de små forandringer i lovene. Andre ganger lager de helt nye lover, eller bestemmer at noen lover ikke skal gjelde lenger.

Når representantene er ferdige med å diskutere en sak, stemmer de over de forskjellige forslagene. Hvis mer enn halvparten stemmer for, lager de et vedtak. Da er saken blitt bestemt. Hvis noen vil forandre Grunnloven, må 2/3 av representantene stemme for.

Stortinget og regjeringen

Etter hvert stortingsvalg får én representant ansvaret for å lage en regjering. Hen blir statsminister. Statsministeren velger hvem som skal være med i regjeringen.

Makten i Norge

Eidsvold 1814
17. mai 1814 bestemte Riksforsamlinga på Eidsvoll at Norge skulle styres av et Storting som representerte folket. I midten står Christian Magnus Falsen. Til høyre for ham sitter Wilhelm F. K. Christie. Dette bildet er malt av Oscar Wergeland og henger nå på Stortinget.
Eidsvold 1814
Av .

Regjeringen skal jobbe for at det Stortinget bestemmer skjer. Stortinget bestemmer hvilke lover som gjelder, og kan endre eller lage nye lover. Når noen bryter lovene, er det domstolene som skal bestemme om de skal straffes, og hva slags straff de skal få. Makten i Norge er altså delt mellom Stortinget, regjeringen og domstolene. Denne ordningen kalles maktfordelingsprinsippet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge